Hald

Oversigt over området: (2) Gammel Hald, (9) Brattingborg, (10) Niels Bugges Hald / Bispens Hald / Hald Slot. Kilde: http://www.defemhalder.dk/

Niels Bugge (1300-1358) var en jysk stormand, som havde sin borg ved Hald og også en ved Nørre Vosborg. Han havde holdt med Gerhard 3 under interregnum og han deltog sammen med Claus Limbke fra Kalø i et oprør mod Valdemar Atterdag i 1350’erne.

Middelfart

Niels Bugge blev myrdet i Middelfart i 1358 af nogle fiskere mens han var på vej hjem fra forhandlinger med Valdemar. Det var formentlig Valdemar selv, som stod bag mordet, men han svor sig fri, og til gengæld blev fiskerne dømt. Beboerne i tre huse i Gl Vestergade i Middelfart blev dømt til hvert år at betale en sum på 49 skilling. Denne ekstra skat blev først ophævet i 1874, hvor værdien var omkring 10 kr.

Niels Bugge byggede Hald Slot på en halvø i Hald Sø. I nærheden ligger Brattingsborg, som var en belejringsskanse bygget af Valdemar Atterdag i hans kamp mod Niels Bugges svigersøn Godskalk Skarpenberg, som overtog borgen efter Niels Bugges død.

Voldstedet Brattingsborg. Her har formentlig stået en blide, som kunne angribe Hald.
Under det nuværende Bispens Hald fandt man i 2018 egepæle fra en tidligere borg. De er dendrokronoligsk dateret til Niels Bugges tid, og viser, at her byggede han sin borg.

Hald Slot blev overtaget af bispestolen i Viborg. Borgen blev nedrevet og materialerne gik til opbygning af Viborg Domkirke.

I 1528 byggede Viborg-bispen, Jørgen Friis en borg, hvor Niels Bugges første borg havde ligget. Dette gjorde han, fordi tiderne var urolige og modstanden mod de katolske bisper var stor. Jøregen Friis beordrede selv Hans Tausen fængslet, men blev efterfølgende fordrevet fra Viborg af byens borgere og forskansede sig på sin nye borg. Under reformationen blev han selv fængslet og indsat som fange på sin egen borg. Han blev dog løsladt to år efter. Herefter blev borgen overtaget af kronen.

Jørgens Friis’ borg var en moderne forsvarsborg. Her ses resterne af et bevaret tårn.
Et overhvælvet forrådsrum på borgen

Tæt på Hald Slot ligger et voldstedet Gammel Hald, som tidligere blev kaldt Niels Bugges Hald. Det er dog fra før Niels Bugges tid og det er aldrig bygget færdigt.