Uppsala Domkirke

Domkirken i Uppsala er Nordens største domkirke. Den påbegyndtes i 1270 som erstatning for den stadigt eksisterende Gamal Uppsala Kyrka, der havde været domkirke siden o. 1170, hvor Uppsala blev et selvstændigt ærkebispedømme. I kirken opbevares relikvier af Erik den Hellige.

(*) Erik den Hellige (1120-1160) var svensk konge og gift med Harald Kesjas barnebarn, Kristina Bjørnsdatter. Han blev dræbt i 1160 og blev siden svensk nationalhelgen.

Endvidere opbevares Dronning Margrethe 1’s gyldne kjole samt en hvæssesten og fanestang.

(*) Dronning Margrethe 1’s gyldne kjole, som blev taget af svenskerne som krigsbytte i 1659.

Hvæssestenen og fanestangen er gaver fra Kong Albrecht 3 af Sverige, som sendte dem som hånegaver inden slaget ved Falköping i 1389. Kjolen er C14- bestemt til perioden 1403-1439, så den kan ikke være Margrethes brudekjole. Måske har den været anvendt ved begravelsen i Roskilde Domkirke, hvor en voksdukke har været iklædt kjolen. I 1441 blev Christoffer af Bayern kronet som svensk konge i domkirken den 14. september.

Efter sin død i 1560 blev Gustav Vasa begravet i Uppsala Domkirke sammen med sine to afdøde hustruer, Katarina af Sachsen-Lauenburg og Margareta Eriksdotter. Katarina var i øvrigt søster til Christian 3‘s hustru Dorothea af Sachsen-Lauenburg. I 1621 blev også hans tredie hustru, Katarina Stenbock begravet her.

(*) Gravmonumentet for Gustav Vasa. Han er afbildet sammen med Katarina af Sachsen-Lauenburg. På den anden side af kongen er afbildet Margareta Eriksdotter. (udenfor billedet)