Uppsala Domkirke

Uppsala Domkirke, WikiCommons

Domkirken i Uppsala er Nordens største domkirke. Den påbegyndtes i 1270 som erstatning for den stadigt eksisterende Gamla Uppsala Kyrka, der havde været domkirke siden o. 1170, hvor Uppsala blev et selvstændigt ærkebispedømme. I kirken opbevares relikvier af Erik den Hellige.

Endvidere opbevares Dronning Margrethe 1’s gyldne kjole samt en hvæssesten og fanestang.

Dronning Margrethe 1’s gyldne kjole, som blev taget af svenskerne som krigsbytte i 1659. Kilde: https://www.humanistportalen.se/artiklar/textilvetenskap/

Hvæssestenen og fanestangen er gaver fra Kong Albrecht 3 af Sverige, som sendte dem som hånegaver inden slaget ved Falköping i 1389. Kjolen er C14- bestemt til perioden 1403-1439, så den kan ikke være Margrethes brudekjole. Måske har den været anvendt ved begravelsen i Roskilde Domkirke, hvor en voksdukke har været iklædt kjolen. I domkirkemuseet opbevares også det tøj, som medlemmerne af Sture-familen havde på, da de blev dræbt i 1567 af Erik 14 på Uppsla Slot. 14. september 1441 blev Christoffer af Bayern kronet som svensk konge i domkirken.

Erik den Hellige

Erik den Hellige blev myrdet i 1160. Skrinet er opsat af Erik den 14.

Erik den Hellige (1120-1160) var svensk konge og gift med Harald Kesjas barnebarn, Kristina Bjørnsdatter. Han blev dræbt i 1160 og blev siden svensk nationalhelgen. WikiCommons

Gustav Vasa

Efter sin død i 1560 blev Gustav Vasa begravet i Uppsala Domkirke sammen med sine to afdøde hustruer, Katarina af Sachsen-Lauenburg og Margareta Eriksdotter. Katarina var i øvrigt søster til Christian 3‘s hustru Dorothea af Sachsen-Lauenburg. I 1621 blev også hans tredie hustru, Katarina Stenbock begravet her.

Gravmonumentet for Gusav Vasa og hans to hustruer. WikiCommons

Magnus Stenbock

Magnus Stenbock døde i dansk fangenskab i 1717 i en alder af 52 år.

Magnus Stenbocks sarkofag. WikiCommons