Harald Harefod (1015-1040)

Harald Harefods grav

Harald Harefod (1015-1040) var søn af Knud den Store og Ælfgifu. Han blev engelsk konge 1035-1040, mens Hardeknud blev konge i Danmark. Han måtte kæmpe mod Edward Bekenderen, som kom til landet fra Normandiet for at overtage regeringsmagten. Han var også truet af Hardeknud, som mente, at Harald uberettiget havde overtaget den engelske trone. Han døde naturligt i 1040, hvorefter Hardeknud overtogregeringsmagten.