Skipper Clement (1485-1536)

Clement Andersen var fra Vedsted, hvor der nu står en mindesten for ham og hvor hans fødegård, Vedstedgaard også ligger. Han blev senere købmand i Aalborg og anskaffede sig egne skibe og blev søhane, der ligesom Søren Norby støttede Christian 2. Mens Christian var i landflygtighed, overfaldt han skibe fra Lybæk og Frederik 1‘s Danmark og arbejde sammen med Søren Norby. I 1534 tilsluttede han sig Christoffer af Oldenburgs oprørsbevægelse. Han ankom til Aalborg 14. september og fik hele byen over på oprørernes side og startede oprøret i Vendsyssel, Himmerland og Thy. Bl.a. blev Aalborghus indtaget. . Den 16. oktober besejrede Skipper Clements bondehær på 6000 mand en adelig hær på 600 mand ved Svendstrup syd for Aalborg, og oprøret bredet sig til Viborg. Ved Svendstrup Kirke står nu en mindesten for slaget. Så kom Johan Rantzau op i Jylland fra Holsten med en hær af landsknægte. Han mødte oprørerne ved Aalborg og besejrede dem efterfulgt af omfattende myrderier af Aalborgs indbyggere. Skipper Clement selv blev såret og fanget i Store Vorde øst for Aalborg. Han endte med at blive henrettet på Gammeltorv (Domkirkepladsen) i Viborg i 1536, hvor liget blev sat på hjul og stejle. Begravelsesstedet kendes ikke.

(*) I krydset Vestre Allé – Hobrovej i Aalborg står denne statue af Skipper Clement.