Aalborghus

Det gamle Aalborghus er bygget o. 1335 af de holstenske grever, som havde landet i pant under interregnum. Den blev efterølgende overtaget af kongen, og her blev kong Hans født 2. september 1455. Han døde også på slottet 20. februar 1513. I 1534 blev slottet indtaget af Skipper Clements oprørsstyrker, som holdt borgen i 3 månder frem til 18. december, hvor den faldt til Johan Rantzaus tropper. Borgen var så blevet så beskadiget, at den ikke blev genopført. Den lå i det område, hvor nu Møllepladsen ligger.

Her ses udstrækingen af middelalderens Aalborg. Aalborghus lå umiddelbart syd for Møllen ved den nuværende Mølle Pladse. Kilde: https://nordmus.dk/gaa-selv-byvandring-middelalderens-aalborg/

Når man bevæger sig rundt i det moderne Aalborg, er ethvert spor af det gamle Aalborghus Slot fjernet.

Her ses Mølle Plads med Rantzausgade. Google Maps
Rantzausgade set fra Mølle Plads. Her lå det gamle Aalborghus Slot.

Til erstatning for det gamle Aalborghus lod Christian 3 opføre det nye Aalborghus tæt på Limfjorden. Slottet blev opført 1539-1555, men blev snar opgivet som fæstning. I stedet blev det brugt som bolig for den kongelige lensmand.

Nordfløjen af Aalborghus er fra 1633
Nordfløjen set fra slotsgården