Søren Norby (1470-1530)

Søren Norby var af en fynsk adelsslægt og blev leder af den danske flåde under kong Hans og Christian 2. Han havde også sin egen private flåde, hvormed han ernærede sig som kaper, altså en sørøver/fribytter, som opbragte fremmede skibe med kongens billigelse, hvilket også betød, at han skulle svare afgift af udbyttet til kongen. Under kong Hans kæmpede han mod svenskerne og lybækkerne.

Søren Norby, Krabberup Gods i Skåne, WikiCommons

Under Christian 2 blev Søren Norby i 1517 lensherre på Gotland med sæde på Visborg Slot. Herfra erobrede han i 1519 Øland med Borgholm fra svenskerne. I 1520 blev han også lensmand på Kalmar Slot. I 1522 udvidede Søren Norby sin magt, idet han blev lensherre over hele Finland og Norrbotten, altså hele det nordlige Sverige.

Ved det stockholmske blodbad 8. november 1520 blev Sten Sture den Yngres hustru, Christina Nilsson Gyllenstierna taget til fange og året efter indsat i Blåtårn Slot. Hun blev befriet i 1524 med hjælp fra Søren Nordby. Selv om hun var Gustav Vasas (halv-)moster, tog hun parti for Sture-familien imod Gustav Vasa, og Søren Nordby havde planer om at gifte sig med hende og blive svensk rigsforstander, når/hvis sturepartiet kom til magten. Det blev dog ikke til noget, og Christina blev efterfølgende gift med Gustav Vasas halvfætter, Johan Turesson.

I 1523 måtte Christian 2 flygte ud af landet, og Søren Norby mistede store dele af sine områder, men beholdt dog Gotland. Herfra invaderede han Skåne og rejste et bondeoprør mod Frederik 1, hvor det lykkedes ham at blive kronet på Christian 2’s vegne på Sankt Libers Høj i Lund, som var landsdelens gamle tingsted. Han blev dog besejret af Frederik 1’s hærfører, Johan Rantzau og måtte også opgive Gotland. Til gengæld fik han Blekinge, hvor han sad på Sølvesborg og udfordrede både Danmark, Sverige og Hansestæderne. men endte med at måtte flygte ud af landet. Her gik han i den tyske kejsers krigstjeneste og deltog i belejringen af Firenze, hvor han døde i marts 1530. Han er begravet i et kloster udenfor Firenze tæt på bymuren, hvor han faldt. Mit bud er San Miniato. Det er en klosterkirke syd for Arno-floden, hvor også slaget fandt sted. Om ikke andet er det en smuk kirke at besøge.

San Miniato, WikiCommons