Peder Skram (1503-1581)

Peder Skram blev født på herregården Urup ved Østbirk. Han deltog i Christian 2‘s felttog til Sverige i 1520 og i 1532 var han under Frederik 1 leder af en lille dansk-lybsk flåde, som sejlede til Marstand og opbragte 5 af Christian 2’s skibe. Herefter sejlede flåden til Oslo og undsatte kommandanten på Akershus. Under Grevens Fejde fik Peder Skram kommandoen over en flåde med skibe fra Danmark, Sverige og Holsten. Flåden kom i søslag med den lybske flåde 12. juni 1535 i Østersøen, hvor Peder Skrams flåde vandt en total sejr. Han fortsatte kampen på Christian 3‘s side i Grevens Fejde, hvor han støttede Rantzaus troppebevægelser fra Fyn til Sjælland og ledede blokaden mod Malmø og København i 1536. I 1563 blev Peder Skram udnævnt som øverste admiral og skulle lede en dansk-lybsk flåde mod svenskerne i syvårskrigen og tage herredømmet i Østersøen. Imidlertid var Frederik 2 utilfreds med hans indsats og erstattede ham med Herluf Trolle.

Peder Skram, 1571. Frederiksborg
Dette eksemplar af Christian 3’s bibel har tilhørt Peder Skram. Frederiksborg

Østbirk

Peder Skram er begravet Øsbirk Kirke, På kirkegården er der rejst en mindesten over ham.

Søren Abildgaard afbildning fra 1771 af mindestenen for Peder Skram og hans hustru Elsebeth Krabbe. Den befandt sig inde i kirken. I teksten står der, at han var 4 kongers admiral. Det drejer sig om Christian 2, Frederik 1, Christian 3 og Frederik 2..