Peder Skram (1503-1581)

Peder Skram blev født på herregården Urup ved Østbirk. Han deltog i Christian 2‘s felttog til Sverige i 1520 og i 1532 var han under Frederik 1 leder af en lille dansk-lybsk flåde, som sejlede til Marstand og opbragte 5 af Christian 2’s skibe. Herefter sejlede flåden til Oslo og undsatte kommandanten på Akershus. Under Grevens Fejde fik Peder Skram kommandoen over en flåde med skibe fra Danmark, Sverige og Holsten. Flåden kom i søslag med den lybske flåde 12. juni i Østersøen, hvor Peder Skrams flåde vandt en total sejr.

Peder Skram er begravet på Øsbirk Kirkegård, hvor der står en mindesten over ham.