Ladby-graven

I Ladby på Fyn er der fundet et skib begravet i en høj. Efter gravgaverne at dømme, har den gravlagte været en konge. Begravelsen er ca. fra 925. På området er der fundet flere andre begravelser. Den begravede har formentlig været en delkonge. I starten af 900-tallet var Gnupa og Sigtryd konger i Jylland med base i Hedeby. Men der var også lokale konger, bl.a. to børnebørn af Harald Klak, nemlig Gorm og Klak-Harald. Ikke så længe efter begravelsen var der indbrud i højen, hvor den begravede sammen med store dele af gravgodset blev fjernet. Ifølge serien, Gåden om Danmarks første konge på DR2, kan det have været Harald Blåtand, som ville slette et minde om en tidligere konge. Vi ved det ikke, men det har nok ikke været noget almindeligt gravrøveri, da ikke bare gravgaverne men også liget er fjernet.

Højen med det begravede skib. Den ligger meget tæt på Kerteminde Fjord
Selve træskelletet er væk, og tilbage er et aftryk i jorden sammen med bevarede dele af jern samt skeletdele af dyr. Bagerst ses ankeret.
Der er bygget en 1:1 kopi af Ladby-skibet
I graven fandt man skeletter af 11 heste og 4 hunde
En rekonstruktion af skibet med de slagtede heste (Ladby-museet)
At det var en konge fremgår af dette fund fra graven bestående af en brudt stav, det kongelige værdighedssymbol.

Ved Glavendrup på Fyn og ved Tryggevælde på Sjælland har man fundet to runesten, som begge er rejst af Ragnhild til minde om to mænd. På Glavendrupstenen nævner hun også landets drot, som kunne være den begravede konge i Ladby. Dateringen runestenene passer også med dateringen af graven.