Ladby-graven

I Ladby på Fyn er der fundet et skib begravet i en høj. Efter gravgaverne at dømme, har den gravlagte været en konge. Begravelsen er fra starten af 900-tallet. På området er der fundet flere andre begravelser. Den begravede har formentlig været en delkonge. I starten af 900-tallet var Gnupa og Sigtryd konger i Jylland med base i Hedeby. Men der var også østdanske konger, bl.a. to børnebørn af Harald Klak, nemlig Gorm og Klak-Harald. Om det er en af dem, som er begravet i Ladby vides ikke. Ikke så længe efter begravelsen var der indbrud i højen, hvor den begravede sammen med store dele af gravgodset blev fjernet. Kan det have været Gorm den Gamle, som som på denne måde ville fjerne spor efter en tidligere konge, eller måske har man fjernet liget for at give ham en kristen begravelse i en kirke. Faktisk var Harald Klak jo selv kristen. Vi ved det ikke, men det har nok ikke været noget almindeligt gravrøveri, da ikke bare gravgaverne men også liget er fjernet.

Højen med det begravede skib. Den ligger meget tæt på Kerteminde Fjord
Selve træskelletet er væk, og tilbage er et aftryk i jorden sammen med bevarede dele af jern samt skeletdele af dyr. Bagerst ses ankeret.
Der er bygget en 1:1 kopi af Ladby-skibet
I graven fandt man skeletter af 11 heste og 4 hunde
En rekonstruktion af skibet med de slagtede heste (Ladby-museet)
At det var en konge fremgår af dette fund fra graven bestående af en brudt stav, det kongelige værdighedssymbol.

Ved Glavendrup på Fyn og ved Tryggevælde på Sjælland har man fundet to runesten, som begge er rejst af Ragnhild til minde om to mænd. På Glavendrupstenen nævner hun også landets drot, som kunne være den begravede konge i Ladby. Dateringen runestenene passer også med dateringen af graven.