Harald Klak (o.785-852)

Harald Hildetand
o.710-770
=>Halfdan
o.758-o.809
=>Harald Klak
o. 785 – 852
Dynastisk forbindelse til haraldlinjen
Fantasibillede fra Olai Torms oversigt over danske konger fra 1670.

Harald Klak var barnebarn af Harald Hildetand. Han blev medkonge i 812 i en alder af o. 27 år.

Efter Hemmings død i 812 startede et opgør mellem to fløje af den danske kongeslægt. Haraldlinjen var repræsenteret af Harald Klak og hans brødre Reginfred og Anulo. Siegfredlinjen var repræsenteret af Godfreds sønner og af hans nevø, Sigfred, som dog blev dræbt sammen med Anulo i 812. Godfredsønnerne fik magten, og i 813 måtte Harald flygte til Ludvig den Frommes hof i Aachen. I 815 invaderede Harald Jylland med støtte fra Ludvig den Fromme. Han erobrede Hedeby og det store anlæg ved Erritsø, men måtte trække sig tilbage, da Erik 1 havde herredømmet til søs, og da Harald ikke selv havde nogen flåde. Fra 818 var han konge i Danmark sammen med to af Godfredsønnerne. Der var dog stadig stridigheder, hvor Harald blev støttet af Ludvig, som ønskede indflydelse i landet. Harald lod sig døbe i 826. Efter dåben vendte Harald hjem til Danmark sammen med Ansgar, som nu kom til landet for første gang. Men striden med Godfredsønnerne fortsatte, og i 827 blev han fordrevet fra landet. Han blev fortsat støttet af Ludvig den Fromme som havde givet ham området Rüstingen ved Oldenburg som len. Ludvig ønskede at få indsat Harald som konge i Danmark og få Harald til at anerkende sin overhøjhed over landet. Han fik også Harald til at tage missionæren Ansgar med tilbage til landet i 847.

Ingelheim

I 826 blev Harald døbt i nærhede af paladset i Ingelheim af Ludvig den Fromme.

Kung Harald Klak kommer till Kejsaren Ludvig år 826. Isaac Isacsz. Måleri. Historiebild - Skoklosters slott - 85995
Harald Klak døbes af Ludvig den Fromme i 826, 1640, Isaac Isaacsz, Skokloster Slot. WikiCommons. Maleriet stammer oprindelig fra Kronborg, men blev taget af den svenske general Wrangel i 1658.
Kaiserphalz i Ingelheim blev grundlagt af Karl den Store, hvis søn, Ludvig den Fromme døbte Harald Klak i 826

Harald blev døbt i St. Albans kirke hørende til St. Albans kloster i Mainz, beliggende 20 km fra Ingelheim. Kirken og klostret er nu fuldstændig nedrevet, men gaden “Auf dem Albansberg” følger forløbet af klostret. Sammen med Harald blev hans hustru, Ragnhild og hans søn, Godfred også døbt. Vi har en øjenvidneskildring af begivenheden i et langt digt forfattet af klerken, Ermoldus Nigellus. Her skildres bl.a. Haralds ankomst til Ingelheim, hvor kejseren holdt rigsmøde:

“Her holder kejseren fromt et thing for besejrede stammer, og, som han har det for skik, ordner han riget ved lov. Se da svæver på Rhinens bølger vel hundrede snekker, smukt er hvert eneste skib prydet med snehvide sejl. Det er den sendefærd stolt, der kommer fra danernes stammer, Harald, der byder som drot, står på det forreste skib.”

Harald Klak blev dræbt enten af frankiske eller danske styrker ved Ejderen i 852. Han ligger måske begravet i bådkammergraven i Hedeby