Saxo Grammaticus (1160-e.1208)

Man ved næsten intet om Saxos herkomst, kun at han stammede fra en dansk stormandsfamilie. Han studerede i udlandet, formentlig i Paris, og blev kannik i Lund. Absalon gav Saxo til opgave at skrive en danmarkshistorie, og resultatet belv “Gesta Danorum”, som var et håndskrevet dokument på latin med et omfang svarende til ca. 600 trykte sider. Det omhandlede Danmarks historie fra de ældste tider og op til ca. 1185 under Knud 6. Værket skulle dokumentere Danmark som en gammel kulturnation og dets uafhængighed af det tysk-romerske kejserrige. Det tog parti for sejrherrerne i de netop afsluttede borgerkrigsår i miden af 1100-tallet, så sympatien var på Valdemarernes og særligt Absalons side. Værket blev i 1500 tallet udgivet på latin af Christiern Pedersen og senere på dansk af Anders Sørensen Vedel.

Saxo Grammaticus, 1880, Otto Evens. Frederiksborg
Gesta Danorum. Den danske oversættelse ved Anders Sørensen Vedel fra 1610. Bogen har tilhørt Adam Oehlenslæger. Frederiksborg
Angersfragmentet bærer Saxos egen håndskrift, og er den eneste originale del af Gesta Danorum. Det kongelige Bibliotek. WikiCommons

I Roskilde Domkirke findes en gravsten og en mindeplade for Saxo. Om han faktisk er begravet, er dog ikke sikkert. En anden mulighed er Lunds Domkirke.