Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke – nuværende bygning er fra 1829 i klassicistisk stil. Arkitekt: C.F. Hansen

Vor Frue Kirke i København blev indviet under Knud 6 og ærkebiskop Absalon i år 1200. Materialet var kridtsten ligesom Absalons Borg. Her kan man se beliggenheden af Vor Frue Kirke i det ældste København.

    Kirken brændte i 1314 under Erik Menved, og blev erstattet af en bygning i teglsten. I 1728 brændte kirken igen og blev erstattet af en gotisk kirke, som blev indviet i 1738 under Christian 6. Den havde et 120 m højt tårn. I 1807 blev kirken ødelagt under det engelske bombardement, og den nuværende bygning i klassicistisk stil blev indviet i 1829. Den er tegnet af C.F. Hansen.

    Sådan så kirken ud under Christian 2.
    Reformationsmonumentet på Bispetorvet: “De evangeliske biskopper indvies i Vor Frue Kirke i København 2′ september 1537”. Man ser de 7 knælende “superintendenter” (man ville ikke bruge det katolske ord, bisper i starten). Indvielsen forestås af den tyske reformator Johannes Bugenhagen (1485-1558). Max Hansen/ Harald Lønborg-Jensen, 1943.

    En tur op af kirkegulvet. Man må forestille sig gravstenene i den gotiske kirke. De er nu alle forsvundet. Men tidligere lå bl.a. begravet: Peder Oxe, Ulrik Christian Gyldenløve, Ulrik Frederik Gyldenløve, Ole Rømer og Ole Worm.