Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke – nuværende bygning er fra 1829 i klassicistisk stil. Arkitekt: C.F. Hansen

Vor Frue Kirke i København blev indviet under Knud 6 og ærkebiskop Absalon i år 1200. Materialet var kridtsten ligesom Absalons Borg.

Her ses en plan over København fra o. 1200:

  1. Kirke med kirkegård fra o. 1050 beliggende mellem Vester Voldgade og H.C.Andersens Boulevard. Kirken var ikke i brug i særlig lang tid og var måske bygget at stormanden på kongsgården ved (3)
  2. Clementskirken med kirkegård fra o. 1100 beliggende på hjørnet af Frederiksberggade og Rådhuspladsen. Kirken var måske bygget af kongen.
  3. Hesteskoformet jordvold fra o. 1100. Den grænser på østsiden op til Gammeltorv/Nytorv og har måske befæstet en kongsgård (1)
  4. Vor Frue Kirke blev indviet i år 1200
  5. Absalons Borg på Slotsholmen fra 1167

I 1314 under Erik Menved brændte kirken, som blev erstattet af en bygning i teglsten. I 1728 brændte kirken igen og blev erstattet af en gotisk kirke, som blev indviet i 1738 under Christian 6. Den havde et 120 m højt tårn. I 1807 blev kirken ødelagt under det engelske bombardement, og den nuværende bygning i klassicistisk stil blev indviet i 1829. Den er tegnet af C.F. Hansen.

Sådan så kirken ud under Christian 2.
Reformationsmonumentet på Bispetorvet: “De evangeliske biskopper indvies i Vor Frue Kirke i København 2′ september 1537”. Man ser de 7 knælende “superintendenter” (man ville ikke bruge det katolske ord, bisper i starten). Indvielsen forestås af den tyske reformator Johannes Bugenhagen (1485-1558). Max Hansen/ Harald Lønborg-Jensen, 1943.

En tur op af kirkegulvet. Man må forestille sig gravstenene i den gotiske kirke. De er nu alle forsvundet. Men tidligere lå bl.a. begravet: Peder Oxe, Ulrik Christian Gyldenløve, Ulrik Frederik Gyldenløve, Ole Rømer og Ole Worm.