Ansgar (801-865)

Ansgar var en tysk benediktinermunk, som rejste til Danmark sammen med Harald Klak efter dennes dåb i 826. Ved dette besøg lykkedes det ikke at omvende Horik 1, men ved andet besøg i 848 grundlagde han landets første kirke i Hedeby, hvorfra man nu kun har en klokke, som tilhørte kirken. I 860 under Horik 2 grundlagde han den første kirke i Ribe uden dog at omvende kongen.

På Trostbrücke i Hamborg findes denne statue af Ansgar, som var byens første ærkebiskop. Ansgar grundlagde byens første domkirke, Skt. Mariendom, som han her holder i højre hånd. A&M Elley foto
Inskription på soklen: “S. Ansgar. Erzbishof von Hamburg. Regierfe: 834-865.”. Oversat: ” Sankt Ansgar. Ærkebiskop i Hamborg. Regeringstid: 834-865.” A&M Elley foto
På Vikingecentret ved Ribe står denne trækirke, som er en rekonstruktion af en kirke i Tosted ved Hamborg (Udgravet ved opførelsen af Johannesgemeinde). Den oprindelige kirke stammer fra samme tid som kirken i Ribe og Ansgar var jo biskop for Hamborg, så den er et godt bud på Ribe-kirken, hvoraf der ikke er fundet spor.

Han havde også grundlagt Sankt Mariendom i Hamborg, hvor han blev kirkens første ærkebiskop for bispesædet Bremen-Hamburg. På Trostbrücke i Hamborg står en statue af Ansgar overfor statuen af byens grundlægger, grev Adolf 3.

I en nye Skt. Mariendom i Hamborg findes dette relikviegemme, som indeholder et stykke af Ansgars underarm. WikiCommons

I Glavendrupund på Fyn blever der i 1926 opsat en mindesten i 1100 året for Ansgars første rejse til Danmark.

Teksten er: “Ansgar 826-1926. Norden apostel. Den danske kirkes grundlægger. Det glade budskab få kun bar så apostolisk som Ansgar. Det fik slet ingen bedre tolk end her i nord hos hedningfolk. Rejst ved bidrag fra hele landet”

Efter, at han var blevet ærkebiskop, arbejdede han sammen med Erik 1 om at udbrede kristendommen i Danmark. Erik antog dog ikke den nye tro. Ansgar døde 3. februar 865 og er begravet i Sankt Petri Dom i Bremen.