Koldinghus

Koldinghus blev grundlagt i 1268 under Erik Klipping som grænseborg mod Slesvig. Borgen blev senere udbygget af flere omgange og tjente også som kongeslot. Borgen var pantsat til de holstenske grever under Christoffer 2, men Valdemar Atterdag overtog den igen i 1348. Christian 3 byggede på slottet, hvor han tit selv boede, og her døde han den 1. januar 1559, hvorefter hans enke Dorothea boede på slottet og også på Sønderborg Slot frem til 1571. I denne periode boede hendes hofdame Anne Hardenberg også på slottet, mens hun havde et forhold til Frederik 2. Frederik 2 boede som barn og ung meget på slottet frem til 1552. Efter en brand byggede Christian 4 på slottet, bl.a. slotskirken. Ved en maskerade på slottet i 1711 mødte Frederik 4 den 18 årige Anna Sophie Reventlow og blev dødeligt forelsket i hende. I 1808 var nogle spanske soldater inkvarteret på slottet i forbindelse med den danske alliance med Frankrig under Englandskrigene. De fyrede for hårdt i slottets kaminer med det resultat, at slottet brændte og henlå i ruiner indtil 1973, hvor man begyndte en nænsom restaurering, som har bragt slottet under tag.

Koldinghus. WikiCommons
Udsigt over Koldingfjord fra Kæmpetårnet på Koldinghus. Tårnet blev bygget af Christian 4 og fik sit navn fra de fire kæmper, Herkules, Hanninbal, Scipio og Hektor, der prydede hjørnerne på det flade tag.
Parti fra slotsgården på Koldinghus