Mogens Gøye (1470-1544)

Mogens Gøye var adelsmand og en stor jordbesidder. Han sad i rigsrådet allerede under kong Hans, som han støttede ved at deltage i krigstogterne mod Sverige. Han sad også i rigsrådet under Christian 2, hvor en af hans opgaver var at være kongens stedfortræder ved brylluppet i 1514 med Elisabeth af Habsburg, som fand sted i Bruxelles.

Gøye-slægtens våbenskjold – bemærk de tre ibs-skaller

Han var længe en af de ivrigste støtter for Christian 2, indtil han sammen med den jyske adel opsagde kongen huldskab og troskab i 1523. I Christians regeringstid var Mogens Gøye i kraftig opposition til Mor Sigbrit, som han mente, havde alt for stor indflydelse. Han var rigshovmester under Frederik 1, og på mødet i Ry i 1533 var han fortaler for at gøre Christian 3 til konge. Han blev en glødende lutheraner og efter reformationen arbejde han ivrigt for at nedlægge gråbrødreklostrene og uddrive munkene.

Voldum Kirke

Mogens Gøye er begravet i Voldum Kirke, som ligger tæt på herregården Clausholm, som var i hans besiddelse.

Voldum Kirke
Gravsten over Mogens Gøye og hans to hustruer, Mette Bydelsbak og Margrethe Sture. Kirken var desværre lukket, så billedet er ikke mit eget. Kilde: https://www.gravsted.dk/person.php?navn=mogensgoeye