Slesvig Domkirke

I 948 under Gorm den Gamle blev bispedømmet, Slesvig, oprettet med Hored som førse biskop. Det vides ikke, om der blev bygget en kirke i byen i den anledning, eller om stiftet var knyttet til kirken i Hedeby, som var bygget 100 år tidligere. Slesvig Domkirke blev grundlagt o. 1030 og i 1050 ødelagde Harald Hårderåde Hedeby, som aldrig blev genopbygget. I stedet for blev byen koncentreret om den nye domkirke. I Knud Lavards tid som hertug i Slesvig blev absis færdigbygget. Senere kom lang- og tværskibene og det 112 meter høje tårn blev først bygget i 1894. Det gamle dannebrog fra 1219 blev hængt op i kirken efter at det var blevet generobret fra ditmarskerne i 1559. De havde taget det fra Hans og Frederik i 1500. Myterne siger, at fanen hang i kirken, til de sidste trevler faldt af stangen.

Sankt Peters porten til domkirken. I midten ses den tronende Kristus omgivet af apostle og yderst til venstre ses Valdemar den Store, som frembærer en model af kirken.
Bordesholm alteret fra 1511 fremstillet af Hans Brüggemann.
Processionsgangen, som omkranser en firkantet plads, hvor der omkring reformationen blev afholdt luthersk gudstjeneste, som ikke måtte foregå i kirken.

Ikke stedfæstede grave

Valdemar Abelsøn, Erik Abelsøn, Valdemar 4, Erik 2, Gustav Trolle, Hans den Ældre, Adolf af Gottorp, Christine af Hessen, Johan Adolf af Gottorp, Augusta af Danmark, Frederik 3 af Gottorp, Carl af Hessen, Louise af Danmark, Vilhelm af Glücksborg, Louise Karoline af Hessen-Kassel

Hoveskibet mod alteret. WikiCommons

Niels

I 1134 kom kong Niels til Slesvig efter at have tabt slaget ved Fodevig. Her blev han angrebet af indbyggerne og særligt af medlemmerne af det laug, som Knud Lavard havde været formand for. Han blev slået ihjel i Torvegade (Makrtstrasse) og sandsynligvis efterfølgende begravet i Slesvig Domkirke. Den slesviske biskop havdet kæmpet sammen med Niels ved Fodevig. Niels’ grav kan ikke stedfæstes.

Abel

I 1252 blev Abel dræbt i et slag mod friserne ved Husembro i Husum. Han blev begravet i domkirken, men så begyndte det at spøge i kirken. Abel var jo brodermorder, og der kom så meget uro fra graven, at det forstyrrede gudstjenesterne. Han blev derfor gravet op igen og nedsænket i et vandhul i nærheden af Stampemøllen.

Stampemøllen ved Slesvig, WikiCommons

Han fik også rammet en pæl igennem sig for at forhindre, at han gik igen. Pælen er nu forsvundet og det nøjagtige sted kendes ikke længere. I 1800-tallet blev der opsat en en mindesten for Abel i nærheden, altså nordvest for Gottorp Slot i

Mindestenen for Abel i nærheden af Stampemøllen, WikiCommons

Frederik 1’s og dronning Sophies grav

Umiddelbart til venstre for højalteret står sarkofagen for Frederik 1 og Dronning Sophie af Pommern.

Frederik 1’s sarkofag i Slesvig Domkirke. Den er udført af Cornelis Floris. Nederst kan skimtes 2 af de ialt 6 karyatider, som bærer sarkofagens dækplade. Kongens våben bæres af en stående kvindefigur. Yderst i våbenet ses de tre danske løver to gange, samt den norske løve og den vendiske lindorm. Inderst ses de to slesvigske løver to gange, det holstenske nældeblad, svanen fra Stormarn og inderst skjoldet fra huset Oldenburg.

Frederik 1’s kiste måtte stå i 22 år i Slesvig Domkirke, inden kongen kunne lægges i sarkofagen, som blev opsat på initiativ af sønnen, Christian 3 i 1555. Kongen ligger selv i kirkens krypt sammen med dronning Sophie.

Conrad Reventlow og Sophie Amalie von Hahn

Conrad Reventlow døde i 1708 i en alder af 64 år og Sophie Amalie von Hahn døde i 1722 i en alder af 57 år.