Ingeborg Eriksdatter (1244-1287)

Ingeborg var datter af Erik Plovpenning. Erik døde i 1250 og hans bror Abel døde i 1252, så derfor blev Christoffer 1 værge for Ingeborg. Ved hans død i 1259 overgik værgemålete til dronning Margrete Sambiria. Hun satte Ingeborg i et kloster ved Horsens for at undgå, at hun blev gift med den norske konge Magnus Lagabøte. Det var politisk, for derved kunne hun undgå norske krav på dansk ejendom. Imidlertid sejlede Magnus til Danmark og røvede hende hjem og giftede sig med hende. Det var herefter en kilde til strid mellem de to lande, at Danmark ikke ville udbetale nogen medgift. Hun er formentlig begravet sammen med sin mand i Bergen Domkirke, men man kender ikke kongeparrets gravsted.