Ingeborg Eriksdatter (1244-1287)

Ingeborg var datter af Erik Plovpenning. Erik døde i 1250 og hans bror Abel døde i 1252, så derfor blev Christoffer 1 værge for hende. Ved hans død i 1259 overgik værgemålete til dronning Margrete Sambiria. Hun satte Ingeborg i et kloster ved Horsens for at undgå, at hun blev gift med den norske konge Magnus Lagabøte. Det var politisk, for derved kunne hun undgå norske krav på dansk ejendom. Imidlertid sejlede Magnus til Horsens og røvede hende hjem fra klosteret og giftede sig med hende. Brylluppet stod i 1261 i Håkonshallen i Bergen med deltagelse af 2000 gæster.

Horsens Klosterkirke. Kirken er det eneste, som er bevaret af gråbrødreklostret i Horsens, som blev grundlagt i 1261. Gråbrødreklostret var Horsens’ eneste kloster i 1261, så det må være her, at Ingeborg blev indsat.
Koret i Horstens Klosterkirke.

Det var herefter en kilde til strid mellem de to lande, at Danmark ikke ville udbetale nogen medgift.

Ingeborg Eriksdatter døde i 1287 i en alder af 43 år. Hun er formentlig begravet sammen med sin mand i Bergen Domkirke, der på det tidspunkt var Gråbrødreklostrets kirke, men man kender ikke kongeparrets gravsted.