Margrete Sambiria (1320-1282, g.m. Christoffer 1)

Margrete Sambiria var datter af hertug Sambor af Pommeren. Hun fik tilnavnet “Sprænghest”, fordi hun engang red en hest til døde. Ved Christoffers død i 1259 stod Margrete tilbage som formynder for sin 11-årige søn, Erik Klipping. Situationen var vanskelig. Halvdelen af landet var lyst i interdikt. Jacob Erlandsen sad fængslet, men hans tilhængere, Erik Abelsøn og roskildebispen Peder Bang kæmpede sammen med fyrst Jaromar 2 af Rügen mod de kongelige styrker. Samme år tabte Margretes tropper i et blodigt slag ved Næstved. Hun løslod ærkebispen, som dog fortsatte med at lyse bisper og præster i band, indtil han blev tvunget i landflygtighed. Hun kæmpede også mod holstenerne, som ville have Erik Abelsøn som hertug i Slesvig. Her tabte hun også, og sad en overgang fængslet i Hamborg, mens Erik sad fængslet i Nordborg. Hun kom dog fri, og det endte med, at kongemagten gik styrket ud af kampene. Oven i alt dette var der stridigheder med Norge. Den norske konge, Magnus Lagabøte ville giftes med Erik Plovpennings datter, Ingeborg, som Margrete imidlertid havde fået indsat i et kloster ved Horsens. Men normændene sejlede til Danmark og tog Ingeborg med sig. Imidlertid kunne de ikke få udbetalt nogen medgift. Derfor hærgede nordmændene landet. Margrete døde i Rostock og ligger begravet i Doberaner Münster.