Margrete Sambiria (1230-1283)

Gift med Christoffer 1

Margrete Sambiria var datter af hertug Sambor 2 af Pommeren og Mechtilde af Mechlenburg. Hun fik tilnavnet “Sprænghest”, fordi hun engang red en hest til døde.

Margrete Sambiria, håndskrift i Tallinn, WikiCommons

Ved Christoffer 1’s død i 1259 stod Margrete tilbage som formynder for sin 11-årige søn, Erik Klipping. Situationen var vanskelig. Halvdelen af landet var lyst i interdikt. Ærkebiskop Jacob Erlandsen sad fængslet, men hans tilhængere, Erik Abelsøn og roskildebispen Peder Bang kæmpede sammen med fyrst Jaromar 2 af Rügen mod de kongelige styrker. I et forsøg på at skaffe fred løslod Margrete Jacob Erlandsen og sørgede også for, at Erik Abelsøn igen fik Slesvig som len. Dette hertugdømme var blevet frataget ham tidligere af Christoffer 1. Samme år tabte Margretes tropper i et blodigt slag ved Næstved. Her blev mindst 1800 af hendes soldater dræbt, og kirken ville ikke lade dem begrave i indviet jord. De blev begravet på en høj, hvor man senere byggede Grønnegades Kaserne. Her er der i maj 2021 fundet en mængde knogler, som stammer fra slaget. Fund fra massegraven kan ses på Næstved Museum.

Kasse med knogler fundet under gulvet i Grønnegades Kaserne. Knoglerne stammer fra Slaget ved Næstved i 1259. Kilde: https://www.gkkultur.dk/blog/kasernens-fortid.11184/i-sand-siden-1259.13054?fbclid=IwAR2p_6aJGZjqtDF_myq-0g6Fj6jfQizP2-AxkWL5FxGlxgPpxtZF7YuafVE

Hun løslod ærkebispen, som dog fortsatte med at lyse bisper og præster i band, indtil han blev tvunget i landflygtighed. Margrete kæmpede også mod holstenerne, som ville have Erik Abelsøn som hertug i Slesvig. Her tabte hun også i slaget ved Lo Hede i 1261, og sad en overgang fængslet i Hamborg, mens hendes søn, Erik Klipping, sad fængslet i Nordborg. Hun kom dog fri, og det endte med, at kongemagten gik styrket ud af kampene. Oven i alt dette var der stridigheder med Norge. Den norske konge, Magnus Lagabøte ville giftes med Erik Plovpennings datter, Ingeborg, som Margrete imidlertid havde fået indsat i et kloster ved Horsens. Men nordmændene sejlede til Danmark og tog Ingeborg med sig. Imidlertid kunne de ikke få udbetalt nogen medgift, og derfor hærgede nordmændene landet i de følgende år. Efter Christoffers død fik Margrete Estland i len. Det styrede hun fra sit enkesæde på Nykøbing Slot. Margrete døde i Rostock, hvor hun havde levet sine sidste år i Kloster zum Heiligen Kreuz, som hun selv havde grundlagt.

Margrete Sambiria, Stifterbillede fra Kloster zum heiligen Kreuz i Rostock. WikiCommons

Margrete Sambiria er begravet i Doberaner Münster i Mechlenburg, hvorfra hendes mor stammede.