Kärnan

(*) Kärnan i Helsingborg. Man ser Erik Menves tårn. Trappen med murene er senere

Kärnan i Helsingborg blev grundlagt af Valdemar den Store som et rundt tårn omkranset af en ringmur. Det udgjorde Helsingborg Slot. Det blev senere ombygget under Erik Menved til et firkantet tårn, som beskyttede indsejlingen til Øresund. Slottet med tårn tjente som kongebolig, når kongen gæstede Helsingborg i middelalderen. I 1362 under kampene mellem Valdemar Atterdag og forbundet af Sverige, Holsten og hansestæderne belejrede en fjendlig flåde med 2500 mand borgen i 12 uger og beskød den med blider, uden at den overgav sig. Til sidst kom Valdemars hær og slog fjenden. Senere blev Kärnan igen overtaget af hansestæderne mod endelig at blive tilbageleveret til Danmark under Margrethe 1. Under kampene ved Kärnan blev Valdemars søn Christoffer hårdt såret og døde året efter af sine kvæstelser.