Sønderborg Slot

(*) Sønderborg Slot

Sønderborg slot blev grundlagt af Valdemar den Store i 1168 som værn mod venderne. Slottet var skiftevis i den danske konges og de slesviske hertugers besiddelse. I starten af 1200-tallet erobrede Christoffer 1 slottet fra Erik Abelssøn. Efter, at Valdermar 3 var afsat som dansk konge i 1320, tog han bolig på slottet, som efterhånden var det eneste han ejede, da resten af Slesvig var overtaget af Gerhard 3. Efter hans død boede hans hustru Richardis på slottet, som også nåede at blive belejret både af Valdemar Atterdag og af Christoffer 1. I 1340 stod brylluppet mellem Valdemar Atterdag og Valdemar 3’s søster Helvig på slottet. Christian 2 blev indsat som fange på slottet 9. august 1532 efter at være hentet hjem fra Norge af en dansk flådedelegation. Christian 3‘s dronning, Dorothea af Saschen-Lauenburg boede her efter sin mands død i 1559 og døde selv på slottet i 1571.