Sønderborg Slot

Sønderborg Slot set fra øst
Parti fra slotsgården. Syd- og vestfløjen

Sønderborg Slot blev grundlagt af Valdemar den Store i 1168 som værn mod venderne. Slottet var skiftevis i den danske konges og de slesviske hertugers besiddelse. I starten af 1200-tallet erobrede Christoffer 1 slottet fra Erik Abelssøn. Efter, at Valdemar 3 var afsat som dansk konge i 1320, tog han bolig på slottet, som efterhånden var det eneste han ejede, da resten af Slesvig var overtaget af Gerhard 3. Efter hans død boede hans hustru Richardis på slottet, som også nåede at blive belejret af Valdemar Atterdag. I 1340 stod brylluppet mellem Valdemar Atterdag og Valdemar 3’s søster Helvig på slottet. Christian 2 blev indsat som fange på slottet 9. august 1532 efter at være hentet hjem fra Norge af en dansk flådedelegation.

Christian 2 i fangenskab på Sønderborg Slot. Carl Bloch, Frederiksborg

Christian 3‘s dronning, Dorothea af Saschen-Lauenburg boede her efter sin mands død i 1559 afvekslende med at hun boede på Koldinghus og hun døde selv på slottet i 1571, hvorefter hendes kiste blev hensat i dronning Dorotheas Kapel indtil 1578, hvor hun blev begravet i Roskilde Domkirke.

En kort rundtur i Dorotheas Kapel. Billedkvaliteten er forringet på grund af dårlige lysforhold.

Døbefonten i Dorotheas Kapel er fra 1557 og udført af Cornelis Floris fra Antverpen. Det er samme kunstner, som bl.a. står bag Christian 3’s gravmæle i Roskilde Domkirke.

Dorotheas hofdame, Anne Hardenberg, boede også på slottet, mens hun havde et forhold til Frederik 2.

Fra 1544, var slottet hovedslottet for den kongelige del af hertugdømmerne. Fra 1564 tilhørte slottet Hans den Yngre, som er begravet på slottet i dronning Dorotheas Kapel.

Hans den Yngre

Hans den Yngre døde i 1622 i en alder af 77 år

Dorotheas kapel på Sønderborg Slot. Indgangsportalen til gravkamrene. Her ses Hans den Yngre og hans første hustru, Elisabeth af Brauscheig-Grubenhagen, som døde i 1586. Ægtefællerne tilbeder et relief af opstandelsen og bag dem ses i alt 14 børn.
Hans den Yngres kiste i gravkapellet. Kilde: https://arkiv.dk/vis/5464567

Louise Augusta

Louise Augusta døde i 1843 i en alder af 71 år.

Louise Augustas grav i gravkapellet. Kilde: https://www.gravsted.dk/person.php?navn=prinsesselouiseaugusta