Sønderborg Slot

Sønderborg Slot, WikiCommons

Sønderborg slot blev grundlagt af Valdemar den Store i 1168 som værn mod venderne. Slottet var skiftevis i den danske konges og de slesviske hertugers besiddelse. I starten af 1200-tallet erobrede Christoffer 1 slottet fra Erik Abelssøn. Efter, at Valdermar 3 var afsat som dansk konge i 1320, tog han bolig på slottet, som efterhånden var det eneste han ejede, da resten af Slesvig var overtaget af Gerhard 3. Efter hans død boede hans hustru Richardis på slottet, som også nåede at blive belejret af Valdemar Atterdag. I 1340 stod brylluppet mellem Valdemar Atterdag og Valdemar 3’s søster Helvig på slottet. Christian 2 blev indsat som fange på slottet 9. august 1532 efter at være hentet hjem fra Norge af en dansk flådedelegation.

Christian 2 i fangenskab på Sønderborg Slot. Carl Bloch, Frederiksborg

Christian 3‘s dronning, Dorothea af Saschen-Lauenburg boede her efter sin mands død i 1559 afvekslende med at hun boede på Koldinghus og hun døde selv på slottet i 1571, hvorefter hendes kiste blev hensat i dronning Dorotheas Kapel indtil 1578, hvor hun blev begravet i Roskilde Domkirke. Hendes hofdame, Anne Hardenberg, også på slottet, mens hun havde et forhold til Frederik 2. Fra 1544, var slottet hovedslottet for den kongelige del af hertugdømmerne. Fra 1564 tilhørte slottet Hans den Yngre, som er begravet på slottet i dronning Dorotheas Kapel.

Share this: