Nordborg Slot

Nordborg Slot på Als. Det ældste slot stammer fra ca. 1150

Nordborg Slot blev opført af Svend Grathe omkring 1150 som tilflugtsborg i tilfælde af vendiske angreb på Als. Biskop Valdemar af Slesvig (Valdemar Knudsøn) blev sat i fængsel på slottet af Knud 6, efter at han havde gjort oprør mod kongen. Biskoppen sad fængslet i perioden 1192-1197, hvorefter han blev overført til Søborg. I 1261 blev Erik Klipping og hans mor, Margrete Sambiria, fængslet på slottet af hertug Erik Abelsøn efter slaget på Lo Hede. Under sit arbejde på at samlet landet blev slottet belejret og indtaget af Valdemar Atterdag i 1358. I 1564 blev den kongelige del af Slesvig-Holsten delt, så Hans den Yngre bl.a. fik Nordborg. Herefter var slottet ejet af Hans’ slægt frem til 1729, hvorefter slottet overgik til kronen. De nuværende bygninger blev opført i 1678 efter det gamle slots brand.