Søborg Slot

Søborg slot blev grundlagt af ærkebiskop Eskild i 1130’erne. På den tid lå der tre holme i Søborg Sø, og borgen blev bygget på den yderste. På den mellemste holm blev anlagt driftsbygninger til borgen og her groede en landby med kirke og kirkegård frem samt tegnlovne. Byen blev senere flyttet til den inderste holm, hvor den ligger i dag med sin store kirke, fra dengang byen havde købstadsstatus. Mellem den inderste og den mellemste holm blev der bygget et voldanlæg bestående af en dobbeltvold. Eskild byggede det ottekantede tårn, som blev omgivet af en vold med palisader. Borgen blev erobret i 1161 af Valdemar den Store. Ved erobringen stillede man en galge op udenfor slottet og foregav at man ville hænge Eskilds dattersøn, Karl Karlsøn. Belejrerne skrev også et falsk brev fra ærkebiskop Eskild, som opfordrede forsvarerne til at opgive borgen, hvilket de også gjorde. Valdemar og hans efterfølgere udbyggede borgen med ringmur, porttårn, et palatium, flere tårne og en rundkirke. Slottet blev benyttet af de danske konger i middelalderen. F.eks. blev Dronning Margrethe 1 efter sigende født her i marts 1353. Efter Valdemars erobring af borgen blev den brugt som statsfængsel. Af kendte fanger kan nævnes

Grundplan over Søborg Slot. Eskilds ottekantede tårn er nr 1. Øverst til højre ses slotskirken.
Borgen set fra syd. Man ser ringmuren og fundamentet af porttårnet
Fundament til det ottekantede tårn fra Eskilds Tid.
Sandstendskapitæl fra Søborg Slot (Nationalmuseet)
Fundament til køkken mm. fra de seneste udvidelser af borgen
Jernkandelaber fundet ved Søborg Slot, Nationalmuseet
Tveæggede pragtsværd. Nationalmuseet
Her ses den ene af de to dobbeltvolde beliggende i Kongshaven i Søborg
Her ses dobbeltvolden, hvoraf den østligste er højest
Søborg Kirke afløste kirken på Mellemholmen. Den hørte til købstaden Søborg, som voksede op i skyggen af borgen.

I den kongeløse tid 1332-1340 var borgen pantsat til den holstenske grev Johan, men i 1344 blev den igen dansk og overtaget af Valdemar Atterdag.