Søborg Slot

Søborg slot blev grundlagt af ærkebiskop Eskild i 1130’erne. På den tid lå der tre holme i Søborg Sø, og borgen blev bygget på den yderste. På den mellemste holm blev anlagt driftsbygninger til borgen og her groede en landby med kirke og kirkegård frem samt tegnlovne. Byen blev senere flyttet til den inderste holm, hvor den ligger i dag med sin store kirke, fra dengang byen havde købstadsstatus. Mellem den inderste og den mellemste holm findes en voldanlæg bestående af en dobbeltvold til beskyttelse af borgen og mellemholmen. Voldanlægget er meget ældre end borgen, og stammer fra forhistorisk tid. Eskild byggede det ottekantede tårn, som blev omgivet af en vold med palisader. Borgen blev erobret i 1161 af Valdemar den Store. Ved erobringen stillede man en galge op udenfor slottet og foregav at man ville hænge Eskilds dattersøn. Belejrerne skrev også et falsk brev fra ærkebiskop Eskild, som opfordrede forsvarerne til at opgave borgen, hvilket de også gjorde. Valdemar og hans efterfølgere udbyggede borgen med ringmur, porttårn et palatium, flere tårne og en rundkirke. Slottet blev benyttet af de danske konger i middelalderen. F.eks. blev Dronning Margrethe 1 født her i marts 1353. Efter Valdemars erobring af borgen blev den brugt som statsfængsel. Af kendte fanger kan nævnes

Borgen set fra syd. Man ser ringmuren og fundamentet af porttårnet
Fundament til det ottekantede tårn fra Eskilds Tid. Tårnet blev brugt som fængsel
Sandstendskapitæl fra Søborg Slot (Nationalmuseet)
Fundament til køkken mm. fra de seneste udvidelser af borgen
Her ses den ene af de to dobbeltvolde beliggende i Kongshaven i Søborg
Her ses dobbeltvolden, hvoraf den østligste er højest

I den kongeløse tid 1332-1340 var borgen pantsat til den holstensge grev Johan, men i 1344 blev den igen dansk og overtaget af Valdemar Atterdag.