Svend Grathe (1125-1157)

Kong Erik Emune
1085-1137
=>Kong Svend Grathe
1125-1157
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet

Svend Grathe var søn af Erik Emune og frillen, Thunna, og han var dermed fætter til Valdemar den Store og granfætter til Knud 5. Svend Grathe efterfulgte Erik Lam som konge over Sjælland og Skåne i 1146. I juli 1157 blev han konge over Skåne. Svend giftede sig med Adela von Meissen. Som søn af afdøde Erik Emune var Svend en oplagt tronkandidat efter Erik Lams død i 1146. Han blev valgt på tingene i Skåne og Sjælland, mens Knud blev valgt på tinget i Jylland. Dette førte til kampe mellem de to kandiater, hvor Knud til at begynde med invaderede Sjælland og hærgede Roskilde. Det kom til kampe ved Høje Tåstrup Kirke, hvor der findes en mindetavle om begivenheden. Så allierede Svend sig med den tyske kejser, Frederik Barbarossa, som mæglede mellem de to konger i 1152 og gav hele Danmark til Svend, mod at han skulle give Sjælland som len til Knud. Dette løfte indfriede løfte Svend dog ikke. Herefter lod Knud og Valdemar sig hylde som konger i Jylland, hvorefter Svend drog i landflygtighed. I denne periode blev landet også udsat for vendiske angreb, og på Als byggede man tilflugtsborgen Nordborg.

Gunhildkorset fra 1100 tallet. Skal være skåret af Lutgar (Svend Grathes søn) som gave til hans søster, Gunhild. Hvalrostand, Nationalmuseet

Omkring 1150 delte Svend Grathe og Ærkebiskop Eskild Bornholm imellem sig, så kongen fik Gammelborg. Denne blev senere afløst af den noget mindre Lilleborg. I 1157 indgik Svend, Knud og Valdemar et forlig, så Svend fik Skåne, Halland og Blekinge og Knud og Valdemar deltes om resten. Under forhandlingerne var Svend støttet af Henrik Løve i Sachsen. Forliget blev beseglet ved et møde i kongsgården i Roskilde, hvor Knud blev dræbt. Ifølge Saxo prøvede Svends mænd at dræbe både Valdemar og Knud, men Valdemar reddede livet.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Roskilde-Rektorhaven-1024x768.jpg
Kongsgården i Roskilde lå vest for domkirken hvor der nu ligger Rektorhaven og den gamle rektorbolig. Roskilde Museum har fundet spor af en stenbygning her.

Grathe Hede

Valdemar flygtede til Jylland, men Svend drog også til Jylland med en hær, hvor han mødte Valdemars hær på Grathe Hede syd for Viborg. Her blev Svends hær slået, og Svend selv tog flugten. Han blev dog standset af nogle bønder, hvoraf en af dem ifølge Saxo dræbte Svend.

Svend blev begravet i eller ved Grathe Kapel, som var en kirke hørende til en nærliggende stormandsgård, Grågårde. Her ses konturerne af kapellet og den mindesten, som blev rejst i 1892 af digteren Thor Lange.
Sådan kunne Grathe Kapel have set ud

Svend Grathe døde i 1157 og er begravet ved Grathe Kapel