Svend Grathe (1125-1157). Svend 3.

Svend Grathe var fætter til Valdemar og granfætter til Knud 5. Som søn af afdøde Erik Emune var han en oplagt tronkandidat efter Erik Lams død i 1146. Han blev valgt på tingene i Skåne og Sjælland, mens Knud blev valgt på tinget i Jylland. Dette førte til kampe mellem de to kandiater, hvor Knud til at begynde med invaderede Sjælland og hærgede Roskilde. Det kom til kampe ved Tåstrup Kirke, hvor der findes en mindetavle om begivenheden. Så allierede Svend sig med den tyske kejser, Frederik Barbarossa, som mæglede mellem de to konger i 1152 og gav hele Danmark til Svend, mod at han skulle give Sjælland som len til Knud. Dette løfte indfriede løfte Svend dog ikke. Herefter lod Knud og Valdemar sig hylde som konger i Jylland, hvorefter Svend drog i landflygtighed. I denne periode blev landet også udsat for vendiske angreb, og på Als byggede man tilflugtsborgen Nordborg. På Langeland lå tilflugtsborge ved Borrebjerg og Guldborg Banke fra o. 1100. De blev også ødelagt af venderne midt i 1100 tallet.

Gunhildkorset fra 1100 tallet. Skal være skåret af Lutgar (Svend Grathes søn) som gave til hans søster, Gunhild. Hvalrostand, Nationalmuseet

Omkring 1150 delte Svend Grathe og Ærkebiskop Eskild Bornholm imellem sig, så kongen fik Gammelborg. Denne blev senere afløst af den noget mindre Lilleborg. I 1157 indgik Svend, Knud og Valdemar et forlig, så Svend fik Skåne, Halland og Blekinge og Knud og Valdemar deltes om resten. Forliget blev beseglet ved et møde i kongsgården i Roskilde, hvor Knud blev dræbt. Ifølge Saxo prøvede Svends mænd at dræbe både Valdemar og Knud, men Valdemar reddede livet.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Roskilde-Rektorhaven-1024x768.jpg
Kongsgården i Roskilde lå vest for domkirken hvor der nu ligger Rektorhaven og den gamle rektorbolig. Roskilde Museum har fundet spor af en stenbygning her.

Valdemar flygtede til Jylland, men Svend til Jylland med en hær, hvor han mødte Valdemars hær på Grathe Hede syd for Viborg. Her blev Svends hær slået, og Svend selv tog flugten. Han blev dog standset af nogle bønder, hvor en af dem ifølge Saxo dræbte Svend, som nu ligger begravet på Grathe Hede ved Grathe Kapel.

Svend blev begravet i eller ved Grathe Kapel, som var kirke hørende til en nærliggende stormandsgård, Grågårde. Her ses konturerne af kapellet og den mindesten, som blev rejst i 1892 af digteren Thor Lange.
Sådan kunne Grathe Kapel have set ud

Share this: