Bohus

Bohus Fæstning ved Göta Älv / Nordra Älv. Wikipedia

Bohus Fæstning blev grundlagt i 1308 som en grænsefæstning mod Sverige af den norske konge Håkon 5. Borgen lå altså på dansk/norsk område. Dronning Margrethe 1 lod i 1389 Albrecht 3 af Mechlenburg fængsle her efter hans nederlag i slaget ved Åsle. I 1532 blev borgen holdt af en dansk kommandant, mens den blev angrebet af Christian 2. Han var sejlet til Oslo i 1531 og nordmændene havde sluttet sig til ham. Men hans angreb på Bohus blev tilbagevist. Under syvårskrigen blev borgen angrebet flere gange af svenske styrker, men aldrig indtaget. Christian 4 byggede på Bohus fra o. 1600. Borgen overgik sammen med resten af Bohuslen til Sverige ved freden i Brømsebro i 1645. I 1677 forsøgte Ulrik Frederik Gyldenløve under Skånske Krig forgæves at erobre borgen tilbage, men den holdt stand, hvorimod resten af Bohuslen blev tilbageerobret.