Winchester Cathedral

Den første kirke i Winchester var Old Minster fra 648. Kirken blev i 901 suppleret med New Minster, som blev bygget lige ved siden af. I 1079 startede man byggeriet af den tredje kirke, som er den nuværende normanniske katedral. Den stod færdig i 1127, og blev delvist bygget på stedet for Old Minster, som blev nedrevet i 1093. De fleste eksisterende begravelser af kongelige og gejstlige i Old Minster blev overført til den nye kirke, mens resterne af Alfred den Store og hans hustru blev overført til New Minster og senere til Hyde Abbey.

O. 1000 lå de to kirker New Minster og Old Minster klos op af hinanden. Det er New Minster til venstre. Plakat på stedet
Brolægningen markerer grundplanen af Old Minster. Til venstre ses lidt af den normanniske katedral
Winchester Cathedral set fra sydvest
En tur op af kirkegulvet i Winchester Cathedral

Knud den Store og Dronning Emma

Knud den Store døde i 1035 i en alder af o.40 år og Emma døde i 1052 i en alder af o.67 år. De blev i første omgang begravet i Old Minster men efterfølgende overført til den nuværende kirke i 1093. Under borgerkrigen mellem parlamentet og Karl 1 blev kisterne ødelagt i 1642 og indholdet spredt. Efterfølgende blev der fremstillet nye kister, som blev opsat vestligst i koret. De indeholder resterne af Knud, Emma, Vilhelm Rufus og to biskopper.

Den ene af to trækister med resterne af Knud den Store og dronning Emma. Kisten indeholder rester af Vilhelm Rufus og to biskopper, Winae og Alvini. Kisten er placeret i korets sydside.
Den anden af de to trækister er placeret i korets nordside
Dele af bevarede inskriptioner for Emmas kiste oprindelige sarkofag.

Hardeknud

Hardeknud døde i 1042 i en alder af o.24 år. Han blev i første omgang begravet i Old Minster men efterfølgende overført til New Minster. Det vides ikke hvordan urolighederne i 1642 gik ud over hans jordiske rester, men der findes en sarkofag fra o. 1525, hvori de skulle befinde sig.

Hardeknuds sarkofag med indskriften: “Hardeknud, som ligger her, bar rigets scdpter, og han var selv født af Emma og Knud. Han døde 1042 e.Kr.”

Bjørn/Beorn Ulfsøn og Richard Vilhelmson

Bjørn/Beorn Ulfsøn var Svend Estridsens bror. Han var engelsk jarl og blev myrdet i 1049. Richard var søn af Vilhelm Erobreren og døde under en jagt i 1070. De er begravet i samme sarkofag.

Den indmurede sarkofag for Richard og Bjørn
På baggrund af skelettet har man lavet denne rekonstruktion af prins Richard

Wilhelm Rufus

Wilhelm Rufus var søn af Wilhelm Erobreren. Han efterfulgte sin far som konge over England og Normandiet i 1087 og døde under en jagt i 1100.

Ligesom Knud og Emma er Vilhelms Rufus’ rester fordelt i to trækister. Her ses den nordlige.

Edmund Jernside

Edmund Jernside døde i 1016 i en alder af o. 36 år. Han blev begravet i Glastonbury Abbey, men dele af liget blev overført til Winchester Cathedral o. 1022 og begravet der.

Trækiste indeholdende (dele af) Edmunds Jernsides rester. Denne kiste overlevede urolighederne i 1642