Magdeburg

Magdeburg ved Elben stammer tilbage fra 800 tallet og var regeringsby for tysk-romerske kejsere bl.a. Henrik Fuglefænger, som kæmpede mod Danmark i begyndelsen af 900 tallet og Otto 1, som havde besat Hedeby under Gorm den Gamle, og som døbte Harald Blåtand o. 965 Otto 1 er begravet i domkirken, Dom zu Magdeburg, hvor også hans hustru Edith er begravet.

Dom zu Magdeburg. WikiCommons
Otto 1’s sarkofag i Dom zu Magdeburg. WikiCommons

Erik Plovpennings hustru Jutta blev efter Eriks død i 1250 gift med grev Burchardt 7 af Magdeburg. Hun er formentlig begravet i klosterkirken, Kloster unser lieben Frauen, hvor hendes mand er begravet.

Klosterkirche unser lieen Frauen. Klostret er nu museum. WikiCommons