Jomsborg

Ved Oderflodens udmunding på den nuværende polske østersøkyst ligger byen Wolin. Arkæologiske udgravninger har påvist en bebyggelse her, som startede i begyndelsen af 800 tallet. Der var også en havn, hvis rester man dendrokronoligisk har bestemt til mellem 896 og 900.

Her lå vikingetidens Jumne, eller Jomsborg, hvilket bl.a. er sandsynliggjort af et guldfund i nærheden, det såkaldte Haraldsguld eller Curmsumdisken fundet få km herfra i 1841. Selve pladen findes nu i en svensk bankboks.

Jumne var en selvstændig handelsby, som også husede de professionelle lejesoldater kaldet jomsvikingerne, som var af vendisk afstamning. Ifølge jomsvikingernes saga blev byen grundlagt af den fynske vikingehøvding, Palnatoke. Harald Blåtand har støttet sig til jomsvikingerne, hvilket ses at fundne begravelser i ringborgen, Trelleborg ved Slagelse.

Jomsvikingerne deltog på danskernes side i slaget ved Hjørungavåg mod Håkon Jarl. Om det var før eller efter Harald Blåtands død er usikkert, men resultatet blev i hvert fald, at jomsvikingerne blev besejret af Hakon Jarl, som ofrede sin søn til guderne. Hvor oldtidens Hjørungavåg har ligget, er usikkert. I dag findes en by med dette navn på øen Hareide ved Ålesund, men navnet kom først til i 1897. Ikke desto mindre rejste kong Olav 5 et monument på stedet på 1000 året for slaget.

I kampene mellem Harald Blåtand og hans søn Svend Tveskæg deltog Palnatoke på Svends side og gav Harald et dødeligt sår i kampene i Knebel Vig ved Aarhusbugten i 987. Herefter sejlede Harald til Jumne, hvor han døde. I dag er rejst en mindesten i Wolin for Harald Blåtand.

I Wolin er rejst denne mindesten for Harald Blåtands død i byen

I 1044 var Magnus den Gode fra Norge Danmarks konge. Han angreb Jomsborg og ødelagde den