Wollin og Jomsborg

Tæt Oderflodens udmunding på den nuværende polske østersøkyst ligger byen Wollin. Arkæologiske udgravninger har påvist en bebyggelse her, som startede i begyndelsen af 800 tallet. Der var også en havn, hvis rester man dendrokronoligisk har bestemt til mellem 896 og 900. Byggestilen var skandinavisk præget, og en stor overvægt af genstande hørende til mænd indikerer, at byen har været hjemsted for soldater.

Wollin/Jolin var en selvstændig handelsby, som også husede de professionelle lejesoldater kaldet jomsvikingerne. I 1100-tallet blev byen indtaget flere gange – dels af Magnus den Gode og dels af Valdemar den Store. Man har ment, at byen også var det oprindelige Jomsborg eller Jumne, men arkæologer har ikke kunnet påvise nogen borg ved Wollin. Ifølge “Vikingekongens Guldskat” af Sven Rosborn findes et sted i nærheden af byen, som muligvis er resterne af en borg. Stedet er en cirkulær forhøjning ved nordbredden af søen, Piaski.

Ved nordbredden af søen, Piaski, findes en cirkulær forhøjning, som her er indtegnet i Google Maps

Ifølge jomsvikingernes saga blev borgen grundlagt af den fynske vikingehøvding, Palnatoke. Harald Blåtand har støttet sig til jomsvikingerne, hvilket ses af fundne begravelser ved ringborgen, Trelleborg ved Slagelse. Ifølge Saxo var Styrbjørn Olson også en tid høvding i Jomsborg under Harald Blåtand.

Jomsvikingerne kæmpede ved Hjørungavåg mod Håkon Jarl. Om det var før eller efter Harald Blåtands død er usikkert, men resultatet blev i hvert fald, at jomsvikingerne blev besejret af Hakon Jarl, som ofrede sin søn til guderne. Hvor oldtidens Hjørungavåg har ligget, er usikkert. I dag findes en by med dette navn på øen Hareide ved Ålesund, men navnet kom først til i 1897. Ikke desto mindre rejste kong Olav 5 et monument på stedet på 1000 året for slaget.

I opgøret mellem Harald Blåtand og hans fostersøn Svend Tveskæg blev Harald dødeligt såret i 985 Herefter sejlede Harald til Jumne, hvor han døde. I dag er rejst en mindesten i Wolin for Harald Blåtand.

I Wolin er rejst denne mindesten for Harald Blåtands død i byen. WikiCommons