Ringborge

I nuværende Danmark findes resterne af 5 ringborge: Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg og Borgring. I Skåne findes yderlige Trelleborg og Borgby. I “Vikingekongens Guldskat” argumenterer Sven Rosborn for, at der også har ligget en ringborg i Lund. Denne borg skulle være bygget af Guldharald, som i 964 vandt Skåne og blev underkonge der. Borgene er opført i 980-erne og har kun haft en kort levetid, så man mener, at Harald Blåtand er bygherren, og at de skulle hævde kongemagten over for interne fjender, bl.a. støttet af hans søn, Svend Tveskæg. I Skalk 2021 nr 3 argumenteres for, at ringborgene er placeret på strategiske steder, hvor hovedtrafikårer krydsede hinanden. Dermed kunne mange mennesker opleve disse nye fremmedartede geometriske konstruktioner, som vidnede om den stærke kongemagt. Efter Harald Blåtands død, mistede borgene deres betyning og blev ikke vedligeholdt.

Aggersborg

Aggersborg med Aggersborggård, WikiCommons
Det bedste indtryk af borgen fås fra luften, men her er et wide screen foto af området.

Aggersborg er Danmarks største ringborg med en diameter på 241,5 meter. Den er beliggende ved Limfjorden og har formentlig spillet en rolle ved kampene mellem Guld Harald, Harald Gråfell og Håkan Jarl på Harald Blåtands tid. På den nærliggende kongsgård, Aggersbogård blev Knud den Helliges soldater dræbt, inden kongen begyndte sin flugt ned gennem Jylland. Den var omgivet af en spidsbundet voldgrav, som var 4,5 m bred og 1,5 m dyb. Selve volden var 9 m bred, og der var bebyggelse indenfor volden.

Inden for Aggersborgs ringvold var bygget 48 langhuse, som kunne huse borgens besætning. Til sammenligning kan ses, at Fyrkat og Trelleborg havde 16 langhuse. Udstillingen ved Aggersborg

I udkanten af ringborgen ligger Aggersborggård, som har været kongsgård. Da Knud den Hellige måtte flygte fra Børglum i 1086, blev hans hird indlogeret her, mens han selv søgte tilflugt i en nærliggende bispegård. Aggersbogård blev ved den lejlighed nedbrændt af oprørerne.

Aggersborgs nuværende bygning. Efter at have været bispeborg, blev den kongsborg i 1086. Området er privat og på grund af bevoksningen var det ikke muligt at få et bedre billede af gården
Aggersborgs nuværende bygning. Efter at have været bispeborg, blev den kongsborg i 1086. Området er privat og på grund af bevoksningen var det ikke muligt at få et bedre billede af gården
Lige ved siden af ringborgen ligger Aggersborg Kirke fra 1100-tallet. Her fotograferet fra rilngborgens centralsten
Sandsynligvis har kirken afløst en trækirke som har hørt til borgen

Fyrkat

Fyrkat, WikiCommons

Fyrkat ligger ved Hobro og tæt på Hærvejen. Borgens diameter er 120,5 m og den var omgivet af en spidsbundet voldgrav, som var 7,5 m bred og 2 m dyb. Selve volden havde en bredde på 10,6 m og der var huse indenfor volden.

Nonnebakken

Nonnebakken i Odense har fået sit navn, fordi der blev bygget et nonnekloster på stedet. Der er nu ikke længer andre spor i bylandskabet end nogle forhøjninger.

Nonnebakkens placering i nutidens bykort. Bemærk gadenavnet, Nonnebakken, Møntergåden Odense

Borgens diameter var 122,5 m og den var omgivet af en spidsbundet voldgrav, som var 8 m bred og 4 m dyb. Selve volden havde en bredde på 14 m og det er usikkert, om der var bebyggelse indenfor volden. Man har fundet spor, som viser, at der før ringborgborgen blev bygget, har ligget en helligdom på stedet. I et brev fra 988 fra kejser Otto 3 omtales Odense som Othenesuuig, hvilket kan oversættes til Odins Vi – altså Odins Helligdom. Harald Blåtand byggede altså sin ringborg oven på Odins Helligdom, hvormed han fik demonstreret, at man ikke længere dyrkede den gamle religion.

Trelleborg

Trelleborg ligger vest for Slagelse med adgang til havet via et å-system. Borgens diameter er 136 m og den var omgivet af en spidsbundet voldgrav, som var 18 m bred og 4 m dyb. Selve volden var 18 m bred, og der var bygget huse indenfor volden. Ved Trelleborg har man fundet begravelser fra Harald Blåtands tid. De begravede ser ud til at stamme fra det vendiske område, hvilket kunne tyde på, at ringborgene har været bevæbnet med jomsvikinger. Ligesom Nonnebakken i Odense er Trelleborg byget ovenpå en førkristen helligdom.

Ved ringborgen findes denne model af Trelleborg
Økse fra Trelleborg. Oprindelsen er syd for Østersøen. Øksen er fundet i en af gravene ved borgen. Nationalmuseet
Benkam fra Trelleborg. Nationalmuseet
Ved borgen er fundet dette træskjold

Borgring

Borgring ved Køge er den senest fundne af de danske vikingeborge. På Harald Blåtands tid lå her et næs i et vådområde. Volden blev bygget af græstørv beklædt med planker. Græstørvene er skrællet fra et areal på 4,3 hektar og plankerne har krævet 90 velvoksne egetræer. Byggeriet varede kun er år. Anlægget havde en diameter på 123 m og indeholdt ingen huse. Ringvolden havde en bredde på 10,6 m. Borgen fik en kort levetid, som endte med, at nogle af træportene blev afbrændt. Under østporten har man fundet værktøj, som kan være et offergave i den forbindelse.

Borgring set fra syd
Den ringformede vold er markeret med stålkonstruktioner. I midten ses en markering af, hvor sydporten gennem volden har været.

Trelleborg (Skåne)

I byen Trelleborg i Skåne findes resterne af en ringborg. Den er lidt anderledes end ringborgene på nuværende dansk område, idet den ikke er helt cirkelrund og voldgraven har en anden tværsnitsprofil. Dens diameter var 116 m og voldgraven havde en rundbundet profil med en bredde på 5 m og en dybde på 1,8 m. Selve volden var 10 m bred og beklædt med planker. Man har rekonstrueret den nordvestlige fjerdedel af borgen. Resten ligger under bygninger og veje.

Google Maps foto af den rekonstruerede fjerdedel af ringborgen. Man ser at Bryggaragaten skærer sig gennem borgen mellem de oprindelige nord- og sydporte
Ydersiden af palisaden set fra vest
Den vestlige portbygning
Det indre af ringborgen

Borgeby (Skåne)

Borgen Borgeby er bygget i midten af en ringborg fra 980’erne, som man undersøgte arkæologisk i 1990’erne. Den havde en diameter på 150 m og indeholdt ingen huse. Volden var 18 m bred og omgivet af en rundbundet voldgrav, som var 2 m bred og 2 m dyb. De nuværende bygninger er fra senere perioder i middelalderen. Borgen lå tæt på Lödde Å og fungerede kortvarigt som bolig for den skånske (og kortvarigt danske) konge Toke Gomsøn. Det var her, at Toke mødtes med Styrbjørn Olofson og aftalte et togt mod Erik Segersäl i Sverige, og det var formentlig herfra, at togtet stævnede ud i 986.

Der er ingen rester efter Toke Gormsøns residens på Borgeby. Porttårnet til venstre og Birgers Hus til højre er bygget i 1400 tallet.
Ved slottet findes denne informationstavle som angiver ringborgens placering i forhold til den nærliggende Lödde Å.
Udsigt fra slottet mod ringvolden, som kan anes som en svag forhøjning ved trægrænsen