Jens Grand (1265-1327)

Jens Grand havde allerede været modstander af Erik Klipping i sin tid som domprovst i Roskilde. Han var ligesom sin forgænger, Jacob Erlandsen,tilhænger af kirkens uafhængighed af kongemagten.

Jens Grands segl og modsegl

I 1289 blev han ærkebiskop og arbejdede sammen med oprørerne mod Erik Menved. Han havde overtaget Hammershus fra sine forgængere, og han havde nu magten over borgen.

Hammershus borgruin

Erik slog til og fængslede Jens Grand i 1294 og satte ham i fængsel på Søborg Slot under barske forhold med det resultat, at landet blev lyst i interdikt af paven.

Søborg borgruin

I 1295 lykkedes det Jens Grand at undslippe fangenskabet med hjælp fra borgens kok og en fil. Han kom op til nordkysten og med et skib, som sejlede ham til hans borg, Hammershus på Bornholm. Senere rejste han til Rom for at føre sin sag for paven. Han vendte tilbage til Danmark sammen med pavens udsending, Isarn. Hans krav mod Erik Menved var uhyrlige. Han skulle modtage en enorm sum penge, og så skulle hele Lunds stift, dvs. Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm tilhøre ærkebiskoppen. Efter mange forhandlinger kom man frem til et kompromis, hvor kravene blev betyligt reducerede. Jens Grand kom til Riga som ærkebiskop, men kunne ikke finde sig til rette der.

Avignon

Han endte sine dage hos paven i Avignon, hvor han er begravet i Cathédrale Notre-Dame des Doms d’Avignon

Cathedrale Notre Dames des Doms, WikiCommons