Duborg Slot

Duborg Slot i Flensburg blev grundlagt af dronning Margrethe 1 og Erik af Pommern som værn mod Holstenerne. Navnet stammer formentlig fra bygmesteren, Jens Due. Under kampene mellem Erik af Pommern og grev Adolf 8 af Holsten blev slottet belejret i 1431, men holdt stand i 6 måneder. Da Christian 1 blev hertug i Holsten, overtog han borgen, som sidenhen tilhørte de danske konger, også efter Slesvig-Holstens opdeling i 1544. Frederik 3 boede på slottet, da han fik besked om sin fars, Christian 4‘s død i 1648, og Christian 5 blev født på slottet i 1646. Fra 1700-tallet begyndte man at nedrive slottet. Duborgskolen er opført på slotsgrunden, men de omkringliggende gaders navne bærer stadig præg af slottet.

Duborg slot omkring 1700