Jægersborg Slot

Jægersborg Kaserne. Oprindelig bygget i 1700 tallet til brug ved de kongelige parforce-jagter med udgangspunkt i Jægersborg Slot.

Fra middelalderen havde kongen her et jagtsted, kaldet Ibstrup. Christian 4 byggede et slot her i samme stil som Rosenborg. Ulrik Christian Gyldenløve, som var uægte søn af Christian 4 og Vibeke Kruse blev født her i 1630. Christian 5 omdøbte slottet til Jægersborg, og det blev brugt som jagtslot frem til 1761, hvor det blev revet ned af Frederik 5. Tilbage er kun Jægergården fra 1734, som indgår i Jægersborg Kaserne. Grundplanen af Jægersborg slot er markeret i nærheden.

Jægersborg Slot, som det så ud i 1745. WikiCommons