Toke Gormsøn (930’erne-986)

De dele af teksten, som bygger på kilden Gesta Wulinensis, er skrevet i kursiv.

Toke var søn af Gorm den Gamle og en frille og dermed halvbror til Harald Blåtand. Ifølge Adam af Bremen var han jarl i Vensyssel og ifølge Gesta Wulinensis blev han Harald Blåtands underregent i Skåne efter Guldharalds død i 970. I 974 forsvarede han borgen (ringborgen?) i Lund mod angreb fra Hakon Jarl, som var på vej hjem til Norge efter at have kæmpet for Harald Blåtand mod Otto 2 ved Dannevirke. Han er omtalt tre steder. Dels på en runesten ved Års Kirke, dels på tre runesten fundet ved Hällestads Kirke i Skåne og dels på en runesten fundet i Lund, og som nu befinder sig i Biskop Münters Samling i Bispegården i København. Denne runesten fortæller, at Toke grundlagde en kirke i Lund. Ifølge Gesta Wulinensis skete det i 975 som tak for, at indbyggerne i Lund havde besejret Håkon Jarls styrker, som plyndrede byen i 974. Man har ikke fundet spor af kirken, men placeringen af grave fra anden halvdel af 900-tallet indikerer, at den har ligget lige nord for Domkirken. I 977 blev Toke gift med Helga fra Kyiv, som var søster til Vladimir den Store.

Magtkampe i 980’erne

I 980’erne var Toke allieret med Svend Tveskæg i dennes opgør med Harald Blåtand. I 983 blev han frataget herredømmet over Skåne, men fik det hurtigt tilbage, efter at hans søn, Asbjørn, var gået i forbøn hos Sibir Foltarsøn. Toke måtte nu kæmpe mod Bjørn Jarl, som havde mistet Skåne til Guldharald i 964. Bjørn blev dræbt i et slag, som stod ved Halör (nuværeden Hammar Näs) ved Fodevig i 984. Toke sørgede også for at dræbe Bjørns slægt, herunder Bjørns to sønnesønner, Olof og Ottar. En tredje sønnesøn (Thorgils Sprakeleg) overlevede, da han gennem sin mor var i famlie med både den danske og den polske kongeslægt. Thorgils blev i øvrigt far til Ulf Jarl. Der var også en fjerde bror, Rifle, som allerede i 981 var dræbt i Jylland. I det omtalte slag ved Halör faldt i øvrigt også Ulf, der havde ramt Harald Blåtand ved et vådeskud i 983. Endvidere faldt Tumar, som var søn af stormanden Frydir.

Flere af navnene kan findes på runesten

Runesten i Universitetsbiblioteket i Lund.

Lundagårdsstenen står i forhalllen til Universitetsbiblioteket i Lund. Stenen er 4 meter høj og bærer teksten: “Torgel, søn af Esge Bjørns søn, rejste denne sten efter sine brødre, Olof og Ottar, gode jordejere” Stenen omtaler altså tre af Bjørns fire sønnesønner, Thorkild, Olof og Ottar.

Runesten ved Grensten Kirke:

I våbenhuset hørende til Grensten Kirke ved Langå står denne runesten med teksten: “Toke Smed rejste denne sten efter Rifla, søn af Esge Bjørns søn. Gud hjælpe deres sjæl.” Her er altså omtalt den fjerde af Bjørn Jarls sønnesønner.

Tullstorpstenen

Ved Tullstorp i Skåne findes denne runesten med teksten: “Glibir og Åsa rejste disse kumler efter Ulf”. Det sjældne navne Glibir for Ulfs far sandsynliggør, at Ulf er Harald Blåtands banemand. Ulf var en af de dræbte i slaget ved Halör i 984.

Baldringestenen

Ved Baldringe Kirke står denne runesten med teksten: “Torgils satte disse kumler efter Tumme den spåkundige Frodars søn, en meget god thegn”. Her er altså en anden af de faldne fra slaget ved Halör mindet.

Efter Harald Blåtands død i 985 var Toke kortvarigt konge i Danmark til Svend Tveskæg overtog magten.

Toke var allieret med Styrbjørn Olofson, og sammen angreb de Erik Segersäll ved Fyrisvallerne i 986. Her lovede Erik ham den svenske krone, men det var en list, som Erik havde aftalt med Svend Tveskæg i Danmark. En af de danske ledere var jarlen over Sjælland, Sibir Foltarsøn, som var med i komplottet. Morgenen efter, at aftalen var indgået, vågnede Toke op til, at Sibir havde brændt mange af de danske skibe og var rejst med halvdelen af de danske styrker. Herefter blev Toke selv dræbt i det efterfølgende slag.

Aars Kirke. WikiCommons
Års-stenen, WikiCommons. Forsiden: Asser satte denne sten efter sin herre Valtoke. Bagsiden: Stenen forkynder at den længe vil stå her, den skal nævne Valtokes varde

Hällestads Kirke

Hällestads Kirke er beliggende ca. 20 km fra Lund. Den stammer fra 1100-tallet

Kirkens indre er domineret af mange kalkmalerier fra o. 1460, som skildrer Jesu lidelseshistorie.

Indstiftelsen af Den hellige Nadver. Øverst Jesus med Johannes og nederst Judas (uden glorie)
Judas med læderpungen forråder Jesus med et kys

I kirkens ydermur er indmuret tre runesten, som alle omtaler Toke Gormsøn.

Hälllestad-sten 1 med teksten: “Eskil satte denne sten efter Toke Gormssøn, der var ham en huld herre. Han flygtede ikke ved Uppsala. Drenge satte efter deres bror stenen på højen støt med runer. De gik Gorms Toke nærmest.”
Hällestad-sten 2 med teksten: “Asgot rejste denne sten efter Ärre, sin broder. Men han var hirdman for Toke. Nu skal der stå en sten på højen.”
Hällestad-sten 3 med teksten: “Asbjørn, Tokes hirdmand, satte denne sten efter Toke, sin broder.”

Bispegården i København

I porten til Bispegården i København findes denne runesten fundet i Lund. Den ufuldstændige tekste er: “Toke lod kirken gøre og”. Kilde: https://www.turistinformationlund.se/upplevelser/kyrkostaden/tokeskyrka/

Toke Gormsøns gravsted er ukendt