Henrik Skadelår (1090-1134)

Henrik Skadelår var barnebarn af Svend Estridsen. I de urolige tider efter drabet på Knud Lavard tilhørte Henrik kredsen omkring Niels og Magnus. Han blev dræbt i slaget ved Fodevig i 1134.

Efter Henriks død giftede hans enke, Ingrid Ragnvaldsdatter sig med den norske konge Harald Gille. Henrik Skadelår er også kendt for at være far til Buris, som måske er begravet på Vestervig Kirkegård sammen med Liden Kirsten. Henrik var også far til Magnus Henrikson, som opnåede at blive svensk konge. Henriks egen grav kendes ikke .