Prins Buris (1130-1167)

Buris Henriksøn var søn af Henrik Skadelår, som faldet ved slaget ved Fodevig, hvor han havde kæmpet på Niels’ og Magnus’ side. Buris boede på en stormandsgård ved Tvis og skænkede den til præmonstratenserordenen, som oprettede et kloster i 1158. Valdemar den Store anså Buris som en konkurrent til kongemagten og fik ham indsat på Søborg Slot, hvor han blev kastreret og blindet. Da Buris selv kaldte sig prins, var mistanken måske ikke helt ubegrundet. Ifølge sagnet ligger Buris begravet på Vestervig Kirkegård sammen med sin elskede (Liden) Kirsten, som skulle være Valdemars søster. Valdemars søster, Kirsten Knudsdatter, var født i 1118, og var altså 12 år ældre end Buris. Hun var norsk dronning mellem 1133 og 1139, hvor hendes hendes mand, Magnus den Blinde blev dræbt. Herefter rejste hun tilbage til Danmark. Om hun rent faktisk ligger i graven, kan ikke siges, og det er også tvivlsomt, om det er prins Buris, som ligger der. Ifølge folkevisen om Liden Kirsten, skulle Buris i øvrigt være dronning Sophias bror.