Prins Buris (1130-1167)

Buris Henriksøn var søn af Henrik Skadelår, som faldt ved slaget ved Fodevig, hvor han havde kæmpet på Niels’ og Magnus’ side. Buris boede på en stormandsgård ved Tvis og skænkede den til præmonstratenserordenen, som oprettede et kloster i 1158.

Her stod Tvis Kloster, WikiCommons

Buris ville ikke anerkende kroningen af Valdemar den Stores søn, Knud, så Valdemar anså ham som en konkurrent til kongemagten og fik ham indsat på Søborg Slot, hvor han blev kastreret og blindet.

Da Buris selv kaldte sig prins, var mistanken måske ikke helt ubegrundet. Ifølge sagnet ligger Buris begravet på Vestervig Kirkegård sammen med sin elskede Liden Kirsten, som skulle være Valdemars søster, Ifølge folkevisen om Liden Kirsten, skulle Buris i øvrigt være dronning Sophias bror.