Buris Henriksøn (1130-1167)

Buris Henriksøn var søn af Henrik Skadelår, som faldt ved slaget ved Fodevig, hvor han havde kæmpet på Niels’ og Magnus’ side. Buris var opkaldt efter Boris, som var 5x grandonkel til Valdemar den Store, og som var ophøjet til helgen i Kiyv, efter at være dræbt af sin bror, Svjatopolk.

Buris havde via sin mors ægteskaber tætte relationer til ledende personer i Norge. Se nærmere her.

Knud og Magnus Henrikson var Buris’ brøde. Knud havde kæmpet mod Valdemar i 1148 om magten i Slesvig, men støttede ham siden og blev hertug i Slesvig efter Valdemars magtovertagelse i 1157. Magnus fik base i Sverige. Han dræbte formentlig Sverker den Ældre i 1156 og igen Erik den Hellige i 1160. Herefter tog han selv magten i Sverige, men blev allerede selv dræbt i 1161.

Buris ejede en stormandsgård ved Tvis og skænkede den til cistercienserordenen, som oprettede et kloster i 1158. I 1166 giftede Buris sig med en datter af den tidligere dronning, Lutgart von Stade og Hermann von Winzenburg, hvilket knyttede ham til nogle af de største fjender af Henrik Løve. Tankevækkende, da Henrik Løve var nær allieret med Valdemar.

Her stod Tvis Kloster, WikiCommons

Buris og Knud, havde været nære allierede af Valdemar siden de gamle stridigheder mellem Knud og Valdemar om magten i Slesvig i 1148. Efter Valdemars sejr på Grathe Hede i 1157 blev Buris belønnet med “guld og med ære” ifløge Saxo. F.eks. blev han hertug af Slesvig efter Knuds død. Fra 1165 blev forholdet til Valdemar forværret. Efter et togt mod Rügen opfordrede Valdemar og Absalon deltagerne til at anerkende Valdemars 3-årige søn, Knud, som tronarving. Dette nægtede Buris og fastholdt sin indstilling året efter. Samme år fremkom et brev fra Henrik Løve, som beskyldte Buris for forrædderie ved at stå i ledtog med norske Erling Skakke, som ville tage magten i Danmark. Det passede meget godt med de mange norske allierede, som Buris havde. Valdemar indsatte ham på Søborg Slot, hvor han blev kastreret og blindet, inden han døde af opholdet.

Der opstod mange sagn om Buris. Et af de mest vedholdende er, at han skulle have været forelsket i Valdemars søster, Kirsten Knudsdatter, kaldet Liden Kirsten. Kirsten skulle have født hendes og Buris’ tvillinger, hvorefter hun blev tvunget til at danse sig til døde af Valdemar. Herefter blev hun begravet på Vestervig Kirkegård, og Buris blev lænket, så han netop kunne nå hen til sin elskedes grav. Sagnet virker dog noget usandsynligt. Kirsten var 12 år ældre end Buris, og da han blev fængslet var hun 48 år og nok ikke nybagt mor. Kirsten havde i øvrigt været gift med norske kong Magnus den Blinde.