Fodevig

Fodevig Foteviken) er en lille bugt (vig) i Skåne tæt på Skanør og Falsterbo. Den 4. juni 1134 stod der et afgørende slag her, hvor Fotevikens Museum nu ligger.

Foteviken. WikiCommons

Slaget indgik i den borgerkrig, som var startet i 1131 med drabet på Knud Lavard. Konge-fløjen bestod af den regerende konge, Niels, hans søn Magnus Stærke, nevøerne Harald Kesja og Henrik Skadelår samt en stor del af de danske biskopper. Oprørsfløjen bestod af Erik Ejegods søn, Erik Emune og hans nevø Erik Lam. Oprøret blev også støttet af Hvideslægten, Bodilslægten og Thrugotslægten repræsenteret af Christiern Svendsen og ærkebiskop Asser. Det var i høj grad et famileopgør om hvorvidt kongemagten efter Niels skulle overgå til Magnus eller Erik Emune. Harald Kesja og Erik Emune var (halv-)brødre, og Henrik Skadelår og Erik Emune var fætre, ligesom Magnus og Erik Emune.

Niels havde sat sine tilhængere stævne til Pinsen 1134. Hans hær var kommet sejlende til vigen. Oprørerne var allerede til stede i området. Militært var det et opgør mellem en gammeldags bondehær (kongefløjen) og en mere moderne rytterhær (oprørsfløjen), og resultatet blev også en knusende sejr til oprørsfløjen. Magnus og Henrik Skadelår samt fem biskopper blev dræbt i kampen. Harald Kesja og Niels flygtede. Niels blev tre uger efter dræbt af borgere i Slesvig.

Magnus blev dræbt i slaget. Hans grav kendes ikke, men et sagn fortæller, at han blev begravet i den nærliggende Kungshög.

Her ses Kukngshögen med denne sides redaktør på toppen