Agnes af Brandenburg (1257-1304)

Gift med Erik Klipping

Agnes af Brandenburg var datter af grev Johan 1 af Brandenburg og den tidligere danske Dronning Jutta af Sachen. Hun blev gift med Erik Klipping i 1273. Agnes blev bl.a. mor til de senere konger, Erik Menved og Christoffer 2. Da Erik blev myrdet i 1286, overtog Agnes ledelsen af landet som formynder for Erik Menved, som på det tidspunkt var 12 år gammel. Agnes arbejdede på at få Christoffer-grenen af kongeslægten fremmet på bekostning af Abel-grenen. Det fremgår især af det store kalkmaleri i korsskæringen i Sankt Bendts Kirke. Som et led i at bringe Abel-grenen i miskredit forsøgte Agnes med mange skrivelser til Paven at få helgenkåret Erik Plovpenning, som jo havde været gift med hendes mor, Han var jo netop blevet dræbt på foranledning af Abel og havde været Christoffer 1‘s bror. Efter Erik Klippings død giftede Agnes sig med grev Gerhard den Blinde af Holsten, og sammen med ham fik hun sønnen, Henrik den Milde,

Kalkmaleri i korsskæringen i Sankt Bendts Kirke. I midten ses enkedronning Agnes med inskripitionen: “Domina Agnes Quondam Regina Danorum” (Fru Agnes tidligere danernes dronning). Til venstre ses hvordan Erik Plovpennings lig kastes i Slien og til højre fiskes det op igen af fiskere.

Agnes er begravet i Sankt Bendts Kirke