Kalundborg Slot

Den vestligste del af Kalundborg Slot blev opført af Esbern Snare omkring 1170, hvor han havde brug for en udskibsningshavn til bl.a. vendertogterne. På Erik Menveds tid byggede man det nye slot, som kom til at ligge østligere end det ældste, som nu fungerede som staldgård. Valdemar Atterdag udbyggede slottet, som han generhvervede fra hertuginde Ingeborg af Sverige i 1344. Hun havde overtaget det som pant fra Johan af Holsten i tiden omkring 1340. En af slottets bygninger var tårnet, Folen, som husede rigets arkiver. I 1495 døde dronning Dorothea af Brandenburg på slottet, hvor hun havde levet, siden Christian 1 døde i 1481. I 1494 under kong Hans var der indkaldt til stænderforsamling på slottet. Her vedtog man det såkaldte udelelighedsbrev, som slog fast, at kongeriget Danmark ikke kunne deles i len. Det blev skrevet som svar til hertug Frederik på Gottorp slot og hans mor, Dorothea. De ville give Frederik len i Danmark som kompensation for, at han ikke blev gjort til hertug i både Slesvig og Holsten. I 1523 overgav slottet sig til Frederik 1 sammen med resten af de danske borge. Senere tjente slottet som fængsel for Christian den Anden fra 1549 til 1559.

(*) Kalundborg Slot – ruiner af østborgen