Elisabeth af Habsburg (1501-1526)

Elisabeths grav

Elisabeth var barnebarn af den habsburgske kejser Maximilan, søster til den senere kejser Karl 5 og var efter sin fars død blevet opfostret af Margrete af Østrig, som var statholder i Nederlandene. Hun blev gift Christian ved stedfortræderi 1514, mens det endelige bryllup fandt sted i København i 1515. Maximilan skulle udrede en medgift på 250000 gylden for sit barnebarn, men Christian fik aldrig hele summen. Frem til 1517 måtte hun finde sig i, at Christian havde et forhold til Dyveke. Dyveke døde i 1517 (formentlig myrdet), men Elisabeth havde et nært forhold til Mor Sigbrit og regerede landet sammen med hende under Christans svenske felttog i 1520. Hun repræsenterede også Christian ved et mæglingsmøde i Segeberg, hvor hun opnåede en aftale med Lybæk. Elisabeth fulgtes med Christian og parrets tre børn ud af landet i 1523, og på dette tidspunkt var hun meget tiltrukket af Luthers nye lære, ligesom sin mand og svigerinde, som også hed Elisabeth. Hun rejste rundt til de europæiske fyrstehuse for at bede om hjælp til sin mand, og fra 1524 boede hun sammen med Christian i Hof van Denemarken i Lier, hvor de holdt et beskedent hof. De boede der med deres tre børn, Hans, Dorothea og Christine. Christine blev senere gift med Hertug Franz 1 af Lothringen, og hendes tip-tip-tip-tip-oldebarn var Marie Antoniette, den franske kejserinde, som blev halshugget i guillotinen 16. oktober 1793 i Paris. I 1526 opholdt hun sig på slottet Zwijnaerde i Gent, hvor hun døde i barselssengen den 19. januar. Hun blev begravet i Sankt Petri Klosterkirke i Gent, og først i 1883 blev hun overført til Sankt Knuds Kirke i Odense, hvor hun blev begravet sammen med sin mand.

Dronning Elisabeth fremstillet på altertavlen i Sankt Knuds Kirke i Odense af kunstneren Claus Berg