Visby

(*) Visbys bymur

Visby er den største by på Gotland. Byen var i middelalderen en vigtig handelsby på østersøruten. I byen boede specielt mange hanseatiske købmænd, som nød godt at store handelsprivilegier. Som et led i sin kamp mod hansestæderne og for at sikre adgangen til østersøhandlen, erobrede Valdemar Atterdag øen og byen i 1361. Hans professionelle hær nedslagtede en stor bondehær uden for Visbys mure. Herefter forlangte han, at der skulle slås et stor hul i bymuren, for at hans hær kunne marchere ind. Sagnet siger nu, at han forlangte, at borgerne skulle fylde tre tønder opstillet på torvet med sølv og guld. Senre overgik Visby og Gotland til Preussen. Margrethe 1 forsøgte uden held at tilbagerobre øen men endte med at købe den. I 1436 tog Erik af Pommern ophold i byen på borgen, Visborg, som han selv havde grundlagt i 1411, hvorfra han ledede den nordiske union og prøvede at få sin bror, Bugislaw 9 af Pommern indsat som unionskonge. Dette lykkedes ikke, og i 1339 blev han afsat som konge og levede de næste 10 år i Visby på borgen Visborg, hvorfra han bedrev sørøveri i Østersøen.

(*) Parti fra Visborg Slot – bygget af Erik af Pommern

Han overlod Visby og resten af Gotland til danskerne igen i 1449 hvor det lykkedes danskerne (under Christian 1) at beholde øen fra den svenske konge Karl Knutsson. Han rejste så hjem til sin fødeby, Rügenwalde (nu Darwoloe) i Polen. Gotland var stadigvæk dansk, selv om svenskerne prøvede at erobre øen tilbage. I 1517 indsatte Christian 2 Søren Norby som lensmand på Visborg.