Oluf Hunger (1050-1095)

Kong Svend Estridsen
1022-1076
=>Kong Oluf Hunger
1050-1095
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet

Oluf Hunger var søn af Svend Estridsen. Han efterfulgte sin bror, Knud den Hellige som konge i 1086. Oluf var på dette tidspunkt gidsel hos grev Robert 1 af Flandern, som var Knuds svigerfar. Oluf tilhørte kredsen af Knuds modstandere, og under ham, måtte broderen, Erik (Ejegod) drage i landflygtighed til Sverige. Løsesummen til grev Robert var stor, så i stedet for måtte Olufs bror Niels tage til Flandern og blive gidsel i stedet for Oluf. I Olufs regeringstid var landet præget af misvækst og sult, hvilket af kirken blev udlagt som Guds straf for mordet på Knud den Hellige.

Penning præget af Oluf Hunger i Lund. Kilde: https://bruun-rasmussen.dk/m/articles/1.1/News_190501_1.html

Man ved ikke med sikkerhed, hvor Oluf blev begravet. Hans efterfølger, Erik Ejegod, har ikke haft nogen interesse i at forherlige sin forgænger. Han er imidlertid optegnet i Lunds Domkirkes Nekrologium (bog over afdøde, som skal mindes i kirken).

Første side i domkirken nekrologium
  • Markante personligheder på Oluf Hungers tid
  • Skjalm Hvide (1034-1113)

Oluf Hunger døde i 1095 og er (muligvis) begravet i Lunds Domkirke