Hirchholm Slot

I Hørsholm lå siden middelalderen slottet Hørningsholm, som havde ført en omskiftelig tilværelse, indtil det endelig kom under kronen i 1661 , da Corfitz Ulfeld måtte fraskrive sig lenet. Frederik 3 skænkede slottet til Sophie Amalie, som benyttede det i sin tid som enkedronning, 1670-1685.

Hirchholm Slot. Prospekt fra J.P.Trap.

Frederik 4 byggede en kornlade øst for slottet. Laden blev senere indrettet til museum. Dronning Louise ejede slottet, som efter hendes død i 1721 blev overtaget af kronprinsen, den senere Christian 6. Dronning Sophie Magdalen fik overdraget slottet, som hun nybyggede til det stort pragtslot. I årene 1770-1772 var slottet ramme for kærlighedsforholdet mellem dronning Caroline Mathilde og Struensee. Slottet blev nedrevet 1810-12 og materialerne blev genbrugt i det andet Christiansborg. Nogle sidebygninger ligger der stadigvæk. Den nuværende Hørsholm Kirke på stedet er fra 1823.

Slottet lå på en lille ø. Her ses slotstomten fra nord.
Slotstomtens nordvestlige hjørne
Rest af springvand med Christian 6’s monogram
Rest af springavnd med Sophie Magdalenes monogram. Spejlvendt S.M.