Hirchholm Slot

I Hørsholm lå siden middelalderen slottet Hørningsholm, som havde ført en omskiftelig tilværelse, indtil det endelig kom under kronen i 1661 , da Corfitz Ulfeld måtte fraskrive sig lenet. Frederik 3 skænkede slottet til Sophie Amalie, som benyttede det i sin tid som enkedronning, 1670-1685.

Hirchholm Slot. Prospekt fra J.P.Trap.

Frederik 4 byggede en kornlade øst for slottet. Laden blev senere indrettet til museum. Dronning Louise ejede slottet, som efter hendes død i 1721 blev overtaget af kronprinsen, den senere Christian 6. Dronning Sophie Magdalen fik overdraget slottet, som hun nybyggede til det stort pragtslot. I årene 1770-1772 var slottet ramme for kærlighedsforholdet mellem dronning Caroline Mathilde og Struensee. Slottet blev nedrevet 1810-12 og materialerne blev genbrugt i det andet Christiansborg. Nogle sidebygninger ligger der stadigvæk. Den nuværende Hørsholm Kirke på stedet er fra 1823.