Nykøbing Slot

(*) Der er meget lidt bevaret af Nykøbing Slot. Billedet viser en bevaret ruindel foran biografen i Nykøbing Falster.

Slottet blev grundlagt som kongelig borg i anden halvdel af 1100 tallet under Valdemar den Store og Knud 6. Det skulle sammen med Vordingborg Slot være støtte for de danske togter til egnene syd for Østersøen. I krigene, der fulgte efter Christoffer 1‘s død i 1250 blev slottet hærget af Lybækkerne med hjælp fra hertug Valdemar 4. I denne periode boede enkedronning Margrete Sambiria på slottet. Slottet blev også hærget af de fredløse i forening med norske styrker i de uroligheder, som fulgte efter drabet på Erik Klipping i 1286. Christoffer 2 døde på slottet 2. august 1332. I 1534 overgav slottets kommandant, Knud Pedersen Gyldenstjerne, slottet til grev Christoffer af Oldenburg, som sammen med lybeckerne kæmpede for løsladelsen af Christian 2 fra Sønderborg Slot og for hans genindsættelse som konge.