Riberhus

Riberhus er vores ældste kongeborg. Den er grundlagt allerede under kong Niels i første halvdel af 1100 tallet. På slottet så man tidligt et forvarsel om borgerkrigen i 1100 tallet. Da Magnus Stærke holdt sit bryllup med Richiza på Riberhus, var Knud Lavard og Henrik Skadelår blandt gæsterne. Saxo fortæller, at Henrik spottede Knud, fordi denne var klædt i en farverig sachsisk dragt. Henrik sagde: “Purpurklæder beskytter ikke mod sværd”, hvortil Knud svarede, at “De beskyttede ligeså godt som en lammeskindskofte”

Borgen blev senere udbygget af flere omgange og var en yndet bolig for valdemarerne. Det var her, at dronning Dagmar døde i 1212, og hvor hun ifølge folkevisen kortvarigt vågnede op, da Valdemar Sejr kom. Slottet blev jævnligt brugt som kongebolig gennem hele middelalderen. I 1460 blev der indgået en aftale på Riberhus mellem de holstenske grever og Christian 1. Ribebrevet, som aftalen kaldes, fastslog, at Christian 1 ud over at være dansk konge skulle være hertug af Slesvig og greve af Holsten. Det blev endvidere slået fast, at disse to områder aldrig måtte skilles. Brevet fik aktualietet ved de Slesviske Krige i 1800 tallet. og Christian 3 satte slottet i stand o. 1550, men det blev nedrevet i slutningen af 1600 tallet, hvor det havde lidt voldsomt under de mange krige i århundredet.

Riberhus Slotsbanke
Prospekt af Riberhus, som det så ud efter Christian 3’s ombygning. Museet Ribes Vikinger