York

York i Northumbria var i starten af 800 tallet en angelsaksisk kongeby, hvor kongen hed Aelle og dronningen var Bleja. Byen blev midt i 800 tallet angrebet af danske vikinger under ledelse af Regnar Lodbrog. Aella vandt dog over vikingerne og dræbte Regnar. I 867 vendte vikingerne tilbage til York under ledelse af Regnar Lodbrogs sønner, Ivar Benløs, Halfdan og Sigurd Orm-øje. De dræbte Aelle og grundlagde et vikingekongedømme i byen.

Halfdan var konge i 876-877. Han blev efterfulgt af andre, bl. a. Knud af Northumbria, Hardeknud og Erik Blodøkse. I Cuerdale-skatten på British Museum kan man se mønter slået af Cnut og i Silverdaleskatten i Lancashire kan man finde en unik mønt slået af Airdeconut / Hardeknud. Denne Hardeknud har formentlig en forbindelse til den Hardeknud, som er tilknyttet den danske kongeslægt. Den sidste vikingehøvding i York var nordmanden Erik Blodøkse, som tabte til angelsakserne i 954. I byen findes mange rester af vikingetidsbebyggelsen.

På Jorvik Vikingecenter kan man se udgravninger fra Cobbergate og foretage en tidrejse i en kapsel gennem rekonstruerede miljøer fra tiden.

Sværd og stigbøjle fra vikingtidens York
Skelettet af en af vikingetidens indbyggere

York Minster

Begravelser

Den nuværende York Minster fra 1200-tallet står ovenpå rester af tidligere kirker, hvoraf den første var en trækirke fra år 627. På stedet lå basilikaen i den romerske fæstning, som blev grundlagt under kejser Vespasian i år 71.

På kirkens sydside står denne skulptur af kejser Konstantin den Store. Han blev udråbt til romersk kejser her i år 306.

York Minster er enorm. Her følger en tur delvis rundt om den: Turen starter i det norøstlige hjørne – går rundt om apsis og fortsætter langs sydsiden til vestfacaden med de to tårne.

Et kig op mod koret
Sydsiden af kirken

York Minster har haft forgængere helt tilbage fra romertiden. I disse forgængere er mange regenter begravet.

Søjlefundamenter fra kirkens forgængere
Dommedagsstenen fra den første kirke viser Helvedes Mund
Fragment af et gravkors fra vikingetiden fundet under kirken
Rosetvindue i kirken

Begravelser:

I 877 begyndte en periode med nordiske konger i York med Halfdan (o.834-877). Perioden sluttede i 954, hvor Erik Blodøkse blev dræbt. I denne periode er de fleste af disse konger begravet i York Minsters forgænger. Man kender dog ikke længere deres gravsteder.

Gudrød/Guthred

Gudrød/Guthred døde i 895

Cnut/Airdeconut

Cnut/Airdeconut døde o. 905 i en alder af o.50 år.

Ud over disse to vikingekonger, er formentlig også Ragnald (?-921) og Sigtryg (?-927) begravet i kirken.

Toste Godwinson

Toste Godwinson var bror til kongen, Harold Godwinson. Han blev landsforvist af sin bror og sluttede sig herefter til Harald Hårderåde. Toste deltog i Haralds invasion af England i 1066, og faldt sammen med denne i slaget ved Stamford Brigde i 1066.

Toste Godwinson døde i 1066 i en alder af 23 år.

Fulford Gate

Lidt uden for York findes Fulford Gate, hvor Harald Hårderåde vandt over de engelske jarler 20. september 1066. Selby Road løber lige gennem slagmarken og der er opsat skilte som markerer afgrænsningen mod syd (engelske styrker) og nord (norske styrker).

Selby Road går over Germany Beck. Det var grænsen mellem de norske og de engelske styrker
Skilt på Selby Road placeret syn for Germany Beck