Harald Kesja (1077-1135)

Harald Kesja var ligesom sin bror Erik Emune søn af Erik Ejegod og en frille. Da Erik Ejegod og Bodil tog på pilgrimsfærd i 1103, blev den 26 årige Harald fungerende konge, indtil Niels blev konge efter Eriks død. Harald forsøgte hele tiden at bringe sig selv i stilling som ny konge. Han støttede skiftevis Erik Emune og Niels/Magnus. Han byggede en borg ved Roskilde kaldet Haraldsborg, hvorfra han undertvang sig byen. I 1132, altså mens Niels stadigvæk levede, var der kampe ved Haraldsborg, som blev belejret af Erik Emunes tropper. Her skriver Saxo, at der på borgen var et drejeligt tårn, som man dog ikke har fundet nogen rester af.

Haraldsborg blev brændt ned i forbindelse med Grevens Fejde, og der ses ikke længere rester af borgen. Der ligger nu et villakvarter og et julemærkehjem, Liljeborg, hvis bygninger tidligere har huset Haraldsborg Husholdningsskole. En vej i nærheden bærer også navnet Haraldsborgvej.

Harald blev gift med Ragnhild, som var datter af den norske konge, Magnus Barfod. Han blev udpeget af Niels som medkonge efter, at de sammen havde tabt slaget ved Fodevig i 1134, og senere blev han valgt til konge i Sønderjylland på Urnehoved Ting. I 1135 opsøgte Erik Emune ham på hans gård ved landsbyen Skibet ved Vejle. Her blev Harald dræbt og 7 af hans 8 sønner blev også efterfølgende dræbt. Man kender ikke Haralds grav, men i nærheden af Skibet findes en gravhøj, som fra gammel tid har heddet Haraldshøj. Et sagn siger, at Haralds hoved er begravet på Skibet kirkegård i det fjerneste hjørne.