Harald Kesja (1077-1135)

Harald Kesja var ligesom sin halvbror Erik Emune søn af Erik Ejegod og en frille. Da Erik Ejegod og Bodil tog på pilgrimsfærd i 1103, blev den 26 årige Harald fungerende konge, indtil Niels blev konge i 1104. Harald forsøgte hele tiden at bringe sig selv i stilling som ny konge. Han støttede skiftevis Erik Emune og Niels/Magnus. Harald byggede en borg ved Roskilde kaldet Haraldsborg, hvorfra han undertvang sig byen. I 1132, altså mens Niels stadigvæk levede, var der kampe ved Haraldsborg, som blev belejret af Erik Emunes tropper. Her skriver Saxo, at der på borgen var et drejeligt tårn, som man dog ikke har fundet nogen rester af.

Haraldsborg blev brændt ned i forbindelse med Grevens Fejde, og der ses ikke længere rester af borgen. Der ligger nu et villakvarter og et julemærkehjem, Liljeborg, hvis bygninger tidligere har huset Haraldsborg Husholdningsskole. En vej i nærheden bærer også navnet Haraldsborgvej.

På Haraldsborg har man fundet en skat, som bl.a. omfatter Danmarks ældste alterkalk fra 1100 tallet. Nationalmuseet
Fra samme skat stammer denne alterdisk, Nationalmuseet

Harald blev gift med Ragnhild, som var datter af den norske konge, Magnus Barfod. Han blev udpeget af Niels som medkonge efter, at de sammen havde tabt slaget ved Fodevig i 1134, og senere blev han valgt til konge i Sønderjylland på Urnehoved Ting.

På Urnehoved Ting står denne sten til minde om begivenheden.

Skibet

I 1135 opsøgte Erik Emune ham på hans gård ved landsbyen Skibet ved Vejle. Her blev Harald dræbt sammen med 7 af hans 8 sønner. Man kender ikke Haralds grav, men i nærheden af Skibet findes en gravhøj, som fra gammel tid har heddet Haraldshøj.

Haraldshøj ved Skibet. Kilde: https://trap.lex.dk/Rundh%C3%B8j,_Haraldsh%C3%B8j

Et sagn siger, at Haralds hoved er begravet på Skibet kirkegård i det fjerneste hjørne.

Skibet Kirke, WikiCommons