Ulf Jarl (998-1026)

Ulf Jarl var en af Knud den Stores mænd i England. Hans søster var i øvrigt mor til Harold Godwinson. Ulf var selv gift med Knuds søster, Estrid og blev far til Svend Estridsen. Han blev Knuds jarl i Danmark, men faldt i unåde hos Knud, fordi han indsatte Knuds mindreårige søn, Hardeknud, som konge i Danmark under Knuds fravær. Knud mente at han på denne måde reelt ville tage magten i landet. Det resulterede i, at Knud lod Ulf dræbe i Trefoldighedskirken (Harald Blåtands trækirke) i Roskilde i 1026. En historie fortæller, at Ulf og Knud blev uvenner over et skakspil.

Skakspillet mellem Knud og Ulf, WikiCommons

Derefter blev Ulf begravet i trækirken, som lå under den nuværende Roskilde Domkirke. og derefter blev han begravet samme sted. Ulf Jarl er altså begravet i Roskilde Domkirke