Erik Emune (1085-1137)

Kong Erik Ejegod
1055-1103
=>Kong Erik Emune
1085-1137
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet
Ingen ved, hvordan Erik Emune har set ud, men i Ribe Domkirke findes dette 1500 tals maleri af kongen. Foto: M. og A. Dyppel Elley.

Erik Emune var søn af Erik Ejegod. Han efterfulgte kong Niels som konge i 1134. I Niels’ tid var han blevet jarl over Lolland. Erik Emune giftede sig med Malmfrid Mstislavsdatter, som tidligere havde været gift med norske Sigurd Jorsalfar. Da Eriks halvbror, Knud Lavard, blev dræbt af Niels’ søn, Magnus, i 1131, satte Erik sig i spidsen for et oprør mod Niels og blev valgt som konge i Skåne. Han fik hjælp af den tyske kejser, Lothar 3, mod at anerkende denne som lensherre. I Viborg var biskop Eskild tilhænger af Niels, og Erik fik ham dræbt foran alteret i Asmild Kirke. Han fik også hjælp af ærkebiskop Asser i Lund og sejrede endeligt over Niels, Magnus og sin egen bror, Harald Kesja i slaget ved Fodevig i 1134. Her blev Magnus dræbt og kong Niels blev jaget på flugt og senere dræbt i Slesvig.

Mønt slået af Erik Emune i Roskilde. Gravfund i Sankt Bendts Kirke

Erik havde været i opposition til Harald Kesja, siden denne blev udpeget af Erik Ejegod til at styre landet under Eriks og Bodils prilgrimsfærd til Jerusalem i 1103. Harald havde støttet Niels, og var efter Niels’ død valgt til konge på Urnehoved Ting. Efter at Erik blev konge, lod han Harald Kesja, og 7 af hans sønner dræbe ved et baghold i landsbyen, Skibet ved Vejle. Erik kæmpede mod venderne ved Kongshelle og ved Arkona på Rügen, som han indtog, men forlod igen. Han blandede sig i den norske kongestrid mellem Magnus den Blinde og Harald Gille, hvor han i starten støttede Harald, men efter dennes død, støttede han Magnus og angreb herunder Oslo. Han var konge i 3 år, indtil han blev dræbt af sin egen hirdmand, Sorte Plov, på tingstedet Urnehoved i Slesvig ved Åbenrå .

På Urnehoved Ting står denne sten til minde om begivenheden.

Erik Emune døde i 1137 og er begravet i Ribe Domkirke