Erik Emune (1085-1137)

Erik Emunes grav

Erik Emune var søn af Erik Ejegod. I kong Niels‘ tid blev han jarl over Lolland. Da hans halvbror, Knud Lavard, blev dræbt af Niels’ søn, Magnus, i 1131, satte Erik sig i spidsen for et oprør mod Niels og blev valgt som konge i Skåne. Han fik hjælp af den tyske kejser, Lothar 3, mod at anerkende denne som lensherre. Han fik også hjælp af ærkebiskop Asser i Lund og sejrede endeligt over Niels, Magnus og sin egen bror, Harald Kesja i slaget ved Fodevig i 1134. Her blev Magnus dræbt og kong Niels blev jaget på flugt og senere dræbt i Slesvig. Erik havde været i opposition til Harald Kesja, siden denne blev udpeget af Erik Ejegod til at styre landet under Eriks og Bodils prilgrimsfærd til Jerusalem i 1103. Harald havde støttet Niels, og var efter Niels’ død valgt til konge på Urnehoved Ting. Efter at Erik blev konge, fik han myrdet Harald Kesja, og 7 af hans sønner ved et baghold i landsbyen, Skibet ved Vejle. Erik kæmpede mod venderne ved Kongshelle og ved Arkona på Rügen, som han indtog, men forlod igen. Han blandede sig i den norske kongestrid mellem Magnus den Blinde og Harald Gille, hvor han i starten støttede Harald, men efter dennes død, støttede han Magnus og angreb herunder Oslo. Han var konge i 3 år, indtil han blev dræbt af sin egen hirdmand, Sorte Plov, på tingstedet Urnehoved i Slesvig ved Åbenrå .