Horik 1/Erik 1 (787-854)

Godfred den Store
o. 751-o. 810
=>Horik 1 / Erik 1
o. 787 – 854
Dynastisk forbindelse til Godfred-slægten
Horik 1 / Erik 1. Fantasibillede fra Olai Torms oversigt over danske konger fra 1670. WikiCommons

Horik 1/Erik 1 var søn af Godfred den Store. Han blev medkonge i 812 i en alder af o. 26 år.

Efter Hemmings død i 812 kom en tid med kampe mellem to partier: Harald Klak/Reginfred og Godfreds sønner. I 814 faldt både Reginfred og Eriks storebror, Olaf i kamp. Herefter deltes Erik med en anden af sine brødre og Harald Klak om kongemagten frem til 828, hvor Harald blev endeligt fordrevet og Erik blev enekonge. Erik var tilhænger af en hård linje over for frankerne, som nu blev ledet af Karl den Stores søn, Ludvig den Fromme. I Eriks regeringstid blev Frisland, det vestlige Frankrig og de britiske øer hærget af mange vikingeekspeditioner. I årene 834-838 blev Dorestad angrebet hvert år. I 850 blev vikingehøvdingene Godfred og Rorik høvdinge i byen.

Dorestad var et vigtigt handelscentrum i Frisland. Der blev slået mønt i byen. Denne er fra Ludvig den Frommes tid. I dag er der ingen spor efter nogen bebyggelse, men udgravede genstande kan ses i Dorestad Museum.

Men der er også beretninger om, at Horik påtog sig at beskytte Frankerriget mod betaling fra kejseren. Vikingeflåderne var nu så stærke, at de til dels var ude af kongens kontrol og samtidig var Frankerriget svækket af kampe mellem Ludvig den Fromme og hans sønner og mellem sønnerne indbyrdes. Bl.a. blev Rouen og Nantes nedbrændt af danske og norske vikingehøvdinge, som opererede på egen hånd.

Den mest sagnomspundne af tidens vikingehøvdinge var Regnar Lodbrog (o.795 – o.854). Han belejrede Paris i 845 og samme år nedbrændte han (muligvis sammen med Horik) Hamborg. De frankiske kilder angiver, at Regnar døde i Danmark i 848, mens Ansgar var på besøg for at få lov til at bygge en kirke i Hedeby. En teori er, at han blev myrdet af kongen, Horik 1, fordi han ødelagde dennes bestræbelser på at indgå i et samarbejde med de frankiske herskere.

Erik havde allerede givet Ansgar lov til at missionere i Danmark fra 826. Dette resulterede i landets første kirke i Hedeby i 848. Der er dog ikke fundet spor af denne kirke.

I 854 gjorde de magtfulde flådehøvdinge under ledelse af Guttorm og Rorik oprør mod Horik, hvorved både Guttorm og Horik blev dræbt.

Horik 1/Erik 1 døde i 854 i en alder af o. 67 år. Hans grav kendes ikke, men det kan være ham, som er begravet i bådkammergraven i Hedeby.