Akershus

Begravelser

Akershus set fra vest, WikiCommons

Akershus Slot blev grundlagt i 1290’erne af kong Håkon 5, som var søn af Magnus Lagabøte. Som 10 årig kom Håkon 6‘s brud, Margrethe 1 af Danmark til Norge og boede på slottet, hvor hun også fødte parrets eneste barn, Oluf 2. I 1531 var slottet stærkt forfaldent, og der sad en dansk kommandant, som måtte se, at Christian 2 med resterne af sin flåde sejlede til Oslo og blev støttet af nordmændene. Dog fik han en aftale i stand med Christian om, at han måtte blive siddende på slottet sammen med 20 mand og endog skrive til Frederik 1. I 1532 kom der forstærkning til slottet fra Danmark, mens Christian var ved Bohus, som ikke ville overgive sig. Senere blev slottet undsat af en lille dansk flåde under ledelse af Peder Skram. Under syvårskrigen blev slottet belejret af svenskerne i 1567, men blev ikke indtaget. Slottet blev kraftigt ombygget af Christian 4 og fungerer i dag som militær fæstning.

På Frederik 2’s sarkofag findes dette relief som skildrer sejren ved Akershus i 1567. Kilde: https://digitaltmuseum.no/021018289617/relieff-fra-kong-frederik-iis-sarkofag-i-roskilde-domkirke

I det kongelige mausoleum findes kraniet af Sigurd Jorsalfar, som oprindelig blev begravet i Hallvardskatedralen i Oslo. I 2014 påviste C-14 undersøgelser dog, at kraniet stammer fra 1500 tallet og ikke kan have tilhørt Sigurd Jorsalfarer, som døde i 1130.

Hannibal Sehested var statholder på Akershus 1642-1648, hvor han boede på slottet med sin hustru Christiane Sehested.

Ulrik Frederik Gyldenløve var statholder på Akershus 1664-1699. Han boede på slottet sammen sin hustru, Marie Grubbe 1664-1670, hvor parret blev skilt.

Håkon 7 og dronning Maud

Håkon 7 døde i 1957 i en alder af 85 år og Maud døde i 1938 i en alder af 68 år.

Den hvide sarkofag er for Håkon 7 og dronning Maud. Sarkofagen til højre er for Olav 5. WikiCommons